Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109KDND1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan HYVNAR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan HYVNAR, Hana STREJČKOVÁ

Obsah

Historie a teorie mimického divadla je chápána jako základní pilíř vzdělanostního vybavení studentů.

  1. Historie mimického divadla, znalost jeho základních konceptů.
  2. Proces formování názorů na mimické umění v průběhu času.
  3. Pojmenování a vymezení problematiky mimického divadla.
  4. Analýza individuálních uměleckých počinů.

Výsledky učení

Cílem studia je vychovat absolventa

  1. všestranně obeznámeného s historickými proměnami oboru v souvislosti se slohovým vývojem umění a dobovými společenskými procesy;
  2. na vyšším magisterském stupni znalého vývoje myšlení o tomto druhu umění;
  3. obohacení vzdělanostního zázemí studentů o impulsy ze současné odborné literatury a krásného písemnictví, současné divadelní i specializované tvorby ;
  4. schopného samostatné analýzy děl vlastního žánru v kontextu divadelního, respektive tanečního umění.

Předpoklady a další požadavky

S ohledem na povahu mimického divadla jako mezidruhového žánru se předpokládá orientační znalost v dějinách a soudobých jevech divadelního nebo tanečního umění. Pokud tomu tak není, mělo by následovat souběžné zapsání alespoň jednoho z dalších předmětů, např. vybraných kapitol z dějin divadla, dějin tance.

Literatura

Artaud,A.: Divadlo a jeho dvojník, Praha 1994

Bakošová-Hlavenková,Z.: Pantomima, Bratislava 1988

Barrault,J.-L.: Som divadelník, Bratislava 1966

Barba,E.,Savarese,N.: Skryté umění herce, Praha 2000

Braun, K.: Druhá reforma divadla, Praha 1993

Craig,E.G.: O divadelním umění, Praha 2006

Decroux, E.: Parole sur le mime, Paris, nebo Words on Mime, Mimejournal, USA, 1985

Engel, J.J.: Ideen zur eine Mimik, Divadelní revue 1992, č.2

Fialka, L.: Knoflík, Praha 1972

Grebeníčková,R.: Tematizace těla a tělesného pohybu, Praha 1983

Goff, Le: Tělo ve středověké kultuře, Praha 2006

Grotowski,J.:Divadlo a rituál, Praha 1999

Hybner, B.: Clownovo pozdní blues,Jihlava 2002

Hyvnar,J.: Francouzská divadelní reforma, Praha 1997

Hyvnar,J.: Herec v moderním divadle, Praha 2000

Kovalčuk,J.: Znaky autorského divadla in:Přednášky o umění, Brno 2007, s.33.

Kovalčuk,J.: Od tématu ke scénáři, Brno 1985

Kratochvíl,K.: Komedie dell´arte, Praha 1987

Lecoq, J.: The Moving Body, New York,1997¨

Lukianos: O tanci, Praha 1930

Martinec: Lidské tělo, inspirace a nástroj dramatického projevu, Praha 1975

Mistrík,J.: Pohyb jako reč, Bratislava 1998

Petišková,L: Ladislav Fialka, in: Tanec ,Praha 1991

Petišková, L.: C. Turba.: Amatérská scéna 1992

Petišková,L.: Boleslav Polívka in: B.Polívka,P.Hájek: Předběžný portrét,Praha 1980

Petišková,L.: Křesadlo in: Divadla svítící do tmy (70.léta), Praha 2006

Petišková,L.: Pantomimy Charlese a Gasparda Deburaových, Divadelní revue 2005, č.4

Petišková,L.: Pantomima, klauniáda,cirkus in: Základní pojmy divadla, Praha 2000

Rémy, T.: Klauniády, Praha 1968

Scherl,A.: Pantomima v Divadle v Kotcích, in: Divadlo v Kotcích, Praha 1992

Švehla, J.: Deburau, Nemsrtelný Pierot, Praha 1967

Turba,C.: Klauni a 19.stol. , SAD č.2 ? 3, Praha 1992

Turba, C: Cirkus Alfred, Praha 2006

Vébr, V.: Příběh pantomimy, Praha 2006

Zárubová,N.: Mimika a gesta, Praha 2008

Zich, O.: Estetika dramatického umění,Praha 1930

Hodnoticí metody a kritéria

Během studia se vyžaduje samostatná četba, znalost významných děl mimického divadla a účast na diskusích. Podmínkou k udělení zápočtu nebo zkoušky je: vypracování semestrálních úkolů, aktivita během přednášek a semináře, úspěšné splnění ústní zkoušky

Poznámka

Vzhledem k někdy i dlouhodobým stážím jednoho či více studentů v cizině je předmět výjimečně příležitostně mimořádně rozvrhován. Jiným případem je rozšíření výuky ? zařazením předmětu Nový cirkus od letošního roku odpadá ta část programu, která se vztahuje k cirkusovému umění.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů