Cirkusová artistika-Balanční techniky 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109CAB1 zápočet 2 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 14 až 24 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan JIRÁK

Obsah

ŽONGLÁŽ:

Žonglování s míčky od jednoho přes sestavy se třemi až po zvyšování počtu na pět, sedm.

Paralelní výuka žonglování s kužely a kroužky. Obdobným způsobem jako u míčků.

Studenti se učí nejdřív jednotlivé triky, potom sestavy prvků. Posledním stupněm je spolupráce ve dvojici nebo skupině. Při zkouškách je prověřováno i originální použití dané techniky v hraných etudách.

SEMINÁŘ - NOVÝ CIRKUS:

?Nový cirkus? je současná divadelní forma, využívající v nových souvislostech cirkusová umění, která posouvá dál nebo vynalézá nové. Zásadní inovací je však posunutí a hledání významu těchto discilín. Nejde zde tedy o předvedení virtuozity cirkusové disciplíny, ale cílem je, aby tyto disciplíny byly prostředkem dalšímu sdělení a vyznění divadelního představení. Nový cirkus hledá možnosti syntetického propojování divadla a cirkusových umění (disciplín), které pak vytvářejí neoddělitelný celek.

Výsledky učení

ŽONGLÁŽ:

Studenti se seznámí se základními technikami žonglování. Cílem předmětu je probudit a vytrénovat cit pro rekvizitu, aby při vytváření inscenace a při pravidelném hraní, byli absolventi schopni jednat s jakoukoli rekvizitou neobvyklým způsobem. Je to také technika vhodná k zlepšování soustředění. Studenti s výrazným talentem pro tuto cirkusovou disciplínu si se svými dovednostmi značně rozšíří pole uplatnění v praxi.

SEMINÁŘ - NOVÝ CIRKUS:

?Vývoj cirkusových umění?

Podtitul: ?Vybrané kapitoly z dějin tradičního cirkusu, prolínání divadla a cirkusových disciplín a vzniku nového cirkusu.?

přednášející MgA. Ondřej Cihlář

Cíle studia:

a)Seznámit posluchače se stručnou historií tradičního cirkusu, dobovým kontextem, principy skladby představení a způsob začleňování cirkusových umění (artistických disciplín) do představení.

b)Seznámit posluchače s jednotlivými vlnami zájmu divadelních tvůrců o cirkusová umění, důvody tohoto zájmu v kulturně společenském kontextu a způsob využití těchto disciplín v divadelních představeních.

c)Seznámit posluchače s novým cirkusem, jeho historií a okolnostmi vzniku, tak, aby byl patrný principiální rozdíl využití cirkusových umění ?cirkusem tradičním? a ?cirkusem novým?. Posluchači se zorientují v jednotlivých uměleckých generacích a budou seznámeni s nejdůležitějšími skupinami, osobnostmi a představeními, které reprezentují tento současný žánr.

Předpoklady a další požadavky

Fyzická připravenost. Absolvování předmětu akrobacie v rozsahu prvního ročníku.

Literatura

ŽONGLÁŽ:

  1. Kludský Karel: Život v manéži.
  2. Diplomová práce Dariny Čížkové: Vývoj umění žonglování. (2001)

SEMINÁŘ - NOVÝ CIRKUS:

-Ondřej Cihlář: Nový cirkus | Pražská scéna | Praha 2006

-Jindřich Honz: Roztočené jeviště | Praha 1925

-Karel Teige: Svět, který se směje | Akropolis | Praha 2004

-Karel Teige: Svět, který voní | Akropolis | Praha 2004

-Ladislava Petišková: Vždyť přece létat není tak snadné | Taneční listy 1999, č.7

-Karel Král: Nový cirkus (rozhovor s C. Turbou) | Svět a divadlo 1997, č.1

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Poznámka

Žongláž je vyučována společně s dalšími technikami nového cirkusu v rámci semináře NOVÝ CIRKUS pod pedagogickým vedením O.Cihláře.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů