Současné tendence nového cirkusu 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109STNC4 zkouška 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Ondřej CIHLÁŘ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej CIHLÁŘ

Obsah

TEORIE NOVÉHO CIRKUSU:

Vývoj cirkusových umění

Podtitul: „Vybrané kapitoly z dějin tradičního cirkusu, prolínání divadla a cirkusových disciplín a vzniku nového cirkusu.“

přednášející MgA. Ondřej Cihlář

„Nový cirkus“ je současná divadelní forma, využívající v nových souvislostech cirkusová umění, která posouvá dál nebo vynalézá nové. Zásadní inovací je však posunutí a hledání významu těchto disciplín. Nejde zde tedy o předvedení virtuozity cirkusové disciplíny, ale cílem je, aby tyto disciplíny byly prostředkem dalšímu sdělení a vyznění divadelního představení. Nový cirkus hledá možnosti syntetického propojování divadla a cirkusových umění (disciplín), které pak vytvářejí neoddělitelný celek.

Výsledky učení

Cíle studia:

a)Seznámit posluchače se stručnou historií tradičního cirkusu, dobovým kontextem, principy skladby představení a způsob začleňování cirkusových umění (artistických disciplín) do představení.

b)Seznámit posluchače s jednotlivými vlnami zájmu divadelních tvůrců o cirkusová umění, důvody tohoto zájmu v kulturně společenském kontextu a způsob využití těchto disciplín v divadelních představeních.

c)Seznámit posluchače s novým cirkusem, jeho historií a okolnostmi vzniku, tak, aby byl patrný principiální rozdíl využití cirkusových umění ?cirkusem tradičním? a ?cirkusem novým?. Posluchači se zorientují v jednotlivých uměleckých generacích a budou seznámeni s nejdůležitějšími skupinami, osobnostmi a představeními, které reprezentují tento současný žánr.

Předpoklady a další požadavky

SEMINÁŘ - NOVÝ CIRKUS:

  1. Obecná znalost dějin umění
  2. Kreativní předpoklady
  3. Schopnost analýzy a reflexe

Literatura

-Ondřej Cihlář: Nový cirkus | Pražská scéna | Praha 2006

-Jindřich Honz: Roztočené jeviště | Praha 1925

-Karel Teige: Svět, který se směje | Akropolis | Praha 2004

-Karel Teige: Svět, který voní | Akropolis | Praha 2004

-Ladislava Petišková: Vždyť přece létat není tak snadné | Taneční listy 1999, č.7

-Karel Král: Nový cirkus (rozhovor s C. Turbou) | Svět a divadlo 1997, č.1

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Poznámka

Bez údaje.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů