Přehled dějin tance a baletu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PDT2 ZK 4 2+2/T česky letní

Garant předmětu

Helena KAZÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena KAZÁROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získat vědomosti o vývoji a společenské úloze taneční kultury od renesance až do 19. století. Pochopit vývojovou linii od tanců pro podívanou k prvním snahám o balet, jakožto samostatný divadelní druh. Poznat vývojové tendence „artificiální“ choreografie a její tvůrce v kontextu evropského divadla. V semináři pak pochopit jakým způsobem se stylové charakteristiky jednotlivých období odráží v tanci.

Forma studia

Přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Přehled dějin tance a baletu 1. Orientace v evropských dějinách alespoň na středoškolské úrovni.

Obsah kurzu

Změny ve dvorském baletu za Ludvíka XIII. Taneční kultura v období Ludvíka XIV. - vrchol a zánik dvorského baletu ve Francii. Vývoj jevištního tance v profesionálním divadle vrcholného baroka: comédie-ballet, tragédie lyrique, opéra-ballet, ballet-pantomime, commedia dell´arte. Vynález grafického způsobu záznamu tance a jeho dopad. Jevištní tanec v 1.polovině 18. století, první balety bez zpěvu a s příběhem (J. Weaver, M. Sallé atd.). Rozvoj dějových baletů v období klasicismu (F. Hilverding, G. Angiolini, J.G. Noverre). Slavní taneční interpreti (M. Camargo, M. Sallé, M. Guimard, G. a A. Vestris ad.). Charakteristika preromantického baletu, slavné osobnosti (S. Viganò, Ch. L. Didelot, C. Blasis). Rozvoj taneční techniky. Romantický balet, jeho charakteristické rysy. Tvůrci a interpreti romantického baletu (F. Taglioni, M. Taglioni, J. Perrot, C. Grisi, A. Saint-Léon, F. Cerrito, F. Elssler, A. Bournonville, L. Grahn ad.). Balety- féerie. Postromantický balet v Rusku, tvorba M. Petipy a L. Ivanova.

Doporučená nebo povinná literatura

Noverre, Jean Georges: Listy o tanci a baletech. SPN Praha 1982

Brodská, Božena: Dějiny ruského baletu, SPN Praha 1984

Rameau, Pierre: The Dancing Master. C.W. Beaumont, London 1941

Kazárová, Helena: Choreografie a choreograf. Styl a ornament. In: Taneční listy č. 5/2001, s. 16

Kazárová, Helena: Ohlédnutí za vývojem klasického tance. In: Ozvěny tance, AMU Praha 1998, s. 7-21

Brodská, Božena: Rokoko a klasicismus. In: Taneční listy 6/1999, s. 14

Kazárová, Helena: Baroko plné tance. In: Taneční listy 5/1999, s.14

Jůzl, Miloš. a kol.: Dějiny umělecké kultury II. SPN Praha, 1996

Kazárová, Helena: Barokní taneční formy. AMU 2005, 2. vydání 2018

Kazárová, Helena: Barokní balet ve střední Evropě. AMU 2008

Brodská, Božena: Romantický balet. AMU 2007

Rebling, Eberhard, ed.: Marius Petipa. Meister des klassischren Balletts. Berlin 1975

Brodská, Božena - Vašut, Vladimír: Svět tance a baletu. AMU 2004

Kolektiv: Tanec a společnost. AMU 2009

Kolektiv (Karolína Bulínová, Lucie Burešová, Dorota Gremlicová, Helena Kazárová, Daniela Zilvarová): Profese tanečníka: mezi obdivem a odsouzením. AMU 2013

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na přednáškách a seminářích. Absolvování závěrečného testu. Ústní zkouška. Hodnocení se skládá z 25% hodnocení aktivity na přednáškách a seminářích a 25% výsledku testu a 50% ústní zkoušky.

Webová stránka předmětu

Výuka
předmětu
je
podporována
e-learningovou
formou.
http://moodle.amu.cz/course/view.php?id=314

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H2025
učebna

(Hartigovský palác)
KAZÁROVÁ H.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
St
místnost H2025
učebna

(Hartigovský palác)
KAZÁROVÁ H.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:15–15:45 Helena KAZÁROVÁ učebna
Hartigovský palác
přednášková par. 1
St 14:15–15:45 Helena KAZÁROVÁ učebna
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů