Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Taneční věda (Bc) – 1. ročník

Studijní program: Taneční umění
Katedra tance
Studijní obor: Taneční věda
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
Dějiny a teorie hudby 107DTH1 Z 3 1+1/T 107DTH2 ZK 3 1+1/T
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 207DZA1 ZK 3 2PT 207DZA2 ZK 3 2PT
Proseminář taneční vědy 107PTVE1 Z 6 2ST 107PTAV2 ZK 6 2ST
Soustředění katedry tance
 
107SOKT Z 2 Předmět není vypsán 107SOKT Z 2 Předmět není vypsán
Úvod do taneční teorie 107UTT1 Z 2 1PT 107UTT2 ZK 2 1PT
Videoseminář 107VS1 Z 2 2T 107VS2 Z 2 2T
Přehled dějin tance a baletu 107PDT1 Z 4 2+2/T 107PDT2 ZK 4 2+2/T
Úvod do studia taneční vědy 107UST1 Z 2 1ST 107UST2 ZK 2 1ST
Minimální počet kreditů za semestr 25 25
Povinně volitelné předměty
Taneční technika A - povinný výběr Z 2 2/T Z 2 2/T
Taneční technika B - povinný výběr Z 2 2/T Z 2 2/T
Minimální počet kreditů za semestr 4 4
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Taneční věda (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 29 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 1 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.