Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Taneční věda (Bc) – 3. ročník

Studijní program: Taneční umění
Katedra tance
Studijní obor: Taneční věda
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Moderní taneční směry 107MTS1 Z 2 2T 107MTS2 ZK 2 2T
Příprava bakalářské práce 107PBP1 Z 2 107PBP2 Z 2
Rozbor partitur - pro taneční obory 108RP1 Z 3 1+1/T 108RP2 ZK 3 1+1/T
Seminář metodologie tanečního výzkumu 107SMV1 Z 6 1T 107SMV2 Z 6 1T
Videoseminář 107VS5 Z 2 2T 107VS6 Z 2 2T
Základy choreografie pro pedagogiku a taneční vědu 107CHX1 Z 2 2T 107CHX2 Z 2 2T
Základy taneční estetiky 107ZTE1 Z 2 2T 107ZTE2 ZK 2 2T
Analýza tance 107AT3 Z 4 1PT+1ST 107AT4 ZK 4 1PT+1ST
Lidová taneční kultura 107LTK1 Z 3 2PT 107LTK2 ZK 3 2PT
Minimální počet kreditů za semestr 26 26
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Taneční věda (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.