Seminář metodologie tanečního výzkumu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107SMV1 Z 6 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 141 až 171 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HAYASHI

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět má poskytnout studentům přehled o metodologických východiscích používaných v současné taneční vědě, seznámit je s aktuálními badatelskými tématy a tak prohloubit jejich teoretické zázemí pro samostatnou badatelskou činnost v oboru např. v rámci tvorby bakalářské práce.

Forma studia

diskuse, analýza textů, seminární úkoly

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se absolvování Prosemináře taneční vědy a Semináře historické taneční vědy, přehled o taneční historii a základech systematické taneční vědy.

Obsah kurzu

V prvním semestru se v rámci semináře rekapitulují různé metodologické postupy, které lze uplatnit při studiu tance, z oblasti historické i systematické taneční vědy. Na konkrétních studiích je demonstrováno použití historických metod, metod kulturně antropologických, etnochoreologických, ze sféry taneční analýzy, sociologických apod. Práce probíhá formou diskuse nad vybranými texty, českými i cizojazyčnými, jejich podrobným rozborem a kritikou autorem zvoleného postupu a formulovaných závěrů. Zároveň se debata dotýká i obecných východisek zvoleného přístupu, vyžaduje podrobnější obeznámení s hlavními proudy v současných humanitních a společenských vědách. Důraz je položen na pochopení postupu vědecké práce při formulování tématu a výchozích teorií, sběru a třídění materiálu, stanovení analytických otázek a způsobu jejich uchopení, formulování závěrů. V průběhu semestru kromě práce s vybranými texty studenti referují o postupu práce na svých bakalářských pracích.

Doporučená nebo povinná literatura

Adshead-Landsdale, Janet; Layson, June eds.: Dance History. An Introduction, London, New York 1994.

Buckland Theresa; Gore, Georgiana eds.: Dancy, Style, Youth, Identities, Strážnice 1998.

Studia Choreologica, Vol. I-VIII.

Baxmann, Inge: Mythos: Gemeinschaft. Körper- und Tanzkulturen in der Moderne, München 2000.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivní účasti na seminářích

plnění seminárních úkolů

četba textů

Během semestru se vyžaduje aktivní práce v semináři, vypracování seminárních úkolů, četbu textů.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: plnění seminárních úkolů, četba textů, samostatná práce s informačními zdroji

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost H2024
učebna počítačová

(Hartigovský palác)
HAYASHI L.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:30–14:00 Lucie HAYASHI učebna počítačová
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů