Základy choreografie pro pedagogiku a taneční vědu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHX1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan KODET

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět má studentům oborů pedagogika tance a taneční věda zprostředkovat praktickou zkušenost s choreografickou tvorbou v postupu od koncipování námětu, vytvoření scénáře až po pohybovou realizaci v rozsahu odpovídajícím zkušenosti a potřebám studentů těchto oborů.

Forma studia

Přednáška, seminář, konzultace

Předpoklady a další požadavky

Pro absolvování předmětu jsou nutné taneční zkušenosti, znalost tanečních technik a tanečně teoretické základy.

Obsah kurzu

Výuka předmětu probíhá především praktickou formou. Studenti dostávají konkrétní tvůrčí úkoly, v nichž si vyzkouší jednotlivé fáze tvůrčího procesu. Týká se to např. dramaturgické stránky tvorby choreografie (stavba scén a jejich motivace), vypracování obsahu (libreta) choreografie a jeho rozpracování do konkrétního choreografického scénáře. Rozsahem se jedná převážně o krátké etudy. V prvním semestru se výuka týká především problému dramaturgické struktury (záměr, idea, téma, obsah a vytvoření dramaturgické koncepce) a otázek spojených s vytvářením tanečních postav (charakterizace, akčnost). V předmětu se prolínají teoretické poznatky o principech choreografické tvorby a praktické pracovní postupy. Zkušenosti z vlastní tvůrčí práce jsou konfrontovány s příklady tvorby předních světových choreografů.

Doporučená nebo povinná literatura

Mlíkovská, Jiřina: Choreografické etudy, Praha 1964.

Mlíkovská, Jiřina: Vybrané kapitoly z choreografie, Praha 1990.

Kröschlová, Jarmila: Výrazový tanec, Praha 1964.

Kröschlová, Jarmila: Nauka o pohybu, Praha 1975.

Humphrey, Doris: The Art of Making Dances, New York 1959.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách a seminářích

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost LIC-3005
Sál půda

(Lichenštejnský palác)
KODET J.
09:00–10:30
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:30 Jan KODET Sál půda
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů