Základy choreografie pro pedagogiku a taneční vědu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHX1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Výuka předmětu probíhá především praktickou formou. Studenti dostávají konkrétní tvůrčí úkoly, v nichž si vyzkouší jednotlivé fáze tvůrčího procesu. Týká se to např. dramaturgické stránky tvorby choreografie (stavba scén a jejich motivace), vypracování obsahu (libreta) choreografie a jeho rozpracování do konkrétního choreografického scénáře. Rozsahem se jedná převážně o krátké etudy. V prvním semestru se výuka týká především problému dramaturgické struktury (záměr, idea, téma, obsah a vytvoření dramaturgické koncepce) a otázek spojených s vytvářením tanečních postav (charakterizace, akčnost). V předmětu se prolínají teoretické poznatky o principech choreografické tvorby a praktické pracovní postupy. Zkušenosti z vlastní tvůrčí práce jsou konfrontovány s příklady tvorby předních světových choreografů.

Výsledky učení

Předmět má studentům oborů pedagogika tance a taneční věda zprostředkovat praktickou zkušenost s choreografickou tvorbou v postupu od koncipování námětu, vytvoření scénáře až po pohybovou realizaci v rozsahu odpovídajícím zkušenosti a potřebám studentů těchto oborů.

Předpoklady a další požadavky

Pro absolvování předmětu jsou nutné taneční zkušenosti, znalost tanečních technik a tanečně teoretické základy.

Literatura

Mlíkovská, Jiřina: Choreografické etudy, Praha 1964.

Mlíkovská, Jiřina: Vybrané kapitoly z choreografie, Praha 1990.

Kröschlová, Jarmila: Výrazový tanec, Praha 1964.

Kröschlová, Jarmila: Nauka o pohybu, Praha 1975.

Humphrey, Doris: The Art of Making Dances, New York 1959.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách a seminářích

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů