Základy choreografie pro pedagogiku a taneční vědu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHX1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan KODET

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět má studentům oborů pedagogika tance a taneční věda zprostředkovat praktickou zkušenost s choreografickou tvorbou v postupu od koncipování námětu, vytvoření scénáře až po pohybovou realizaci v rozsahu odpovídajícím zkušenosti a potřebám studentů těchto oborů.

Forma studia

Přednáška, seminář, konzultace

Předpoklady a další požadavky

Pro absolvování předmětu jsou nutné taneční zkušenosti, znalost tanečních technik a tanečně teoretické základy.

Obsah kurzu

Výuka předmětu probíhá především praktickou formou. Studenti dostávají konkrétní tvůrčí úkoly, v nichž si vyzkouší jednotlivé fáze tvůrčího procesu. Týká se to např. dramaturgické stránky tvorby choreografie (stavba scén a jejich motivace), vypracování obsahu (libreta) choreografie a jeho rozpracování do konkrétního choreografického scénáře. Rozsahem se jedná převážně o krátké etudy. V prvním semestru se výuka týká především problému dramaturgické struktury (záměr, idea, téma, obsah a vytvoření dramaturgické koncepce) a otázek spojených s vytvářením tanečních postav (charakterizace, akčnost). V předmětu se prolínají teoretické poznatky o principech choreografické tvorby a praktické pracovní postupy. Zkušenosti z vlastní tvůrčí práce jsou konfrontovány s příklady tvorby předních světových choreografů.

Doporučená nebo povinná literatura

Mlíkovská, Jiřina: Choreografické etudy, Praha 1964.

Mlíkovská, Jiřina: Vybrané kapitoly z choreografie, Praha 1990.

Kröschlová, Jarmila: Výrazový tanec, Praha 1964.

Kröschlová, Jarmila: Nauka o pohybu, Praha 1975.

Humphrey, Doris: The Art of Making Dances, New York 1959.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách a seminářích

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost H1041
černý sál

(Hartigovský palác)
KODET J.
09:00–10:30
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Jan KODET černý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů