Volitelné předměty pro obor Taneční věda (Bc) - výběr

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
107CT Cunningham technika
 
anglicky, česky Z 2 2T zimní i letní Předmět není vypsán
107HT1 Historické tance 1 česky Út
16:00–17:30
bílý sál
Z 2 2CT zimní
107HT2 Historické tance 2 česky Z 2 2CT letní
107INP1 Interpretační praxe 1 česky Z 2 2T zimní
107INP2 Interpretační praxe 2 česky ZK 2 2T letní
107LAP1 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 1 česky viz detail Z 2 1T zimní
107LAP2 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 2 česky Z 2 1T letní
107LTS1 Lidový tanec v proměnách prostoru a času - seminář 1 česky Út
14:15–15:45
černý sál
Z 2 2ST zimní
107LTS2 Lidový tanec v proměnách prostoru a času - seminář 2 česky Z 2 2ST letní
107PSST1 Pedagogický seminář současného tance 1 česky Z 3 1T zimní
107PSST2 Pedagogický seminář současného tance 2 česky Z 3 1T letní
107PI1 Pilates 1 česky Po
17:45–19:15
bílý sál
Z 2 2T zimní
107PI2 Pilates 2 česky Z 2 2T letní
107PVT1 Psychologie vnímání tance 1
 
česky Z 2 10S zimní Předmět není vypsán
107PVT2 Psychologie vnímání tance 2 česky Z 2 10S letní
703PKH Přípravný kurz česky Z 1 32CS zimní
107SK1 Scénografie a kostým 1 česky Z 2 2T zimní
107SK2 Scénografie a kostým 2 česky ZK 2 2T letní
107SFM1 Seminář Franklinovy metody 1
 
česky Z 2 2ST zimní Předmět není vypsán
107SFM2 Seminář Franklinovy metody 2 česky Z 2 2ST letní
107SOKT Soustředění katedry tance česky Z 2 zimní i letní
107TAK1 Tanec a kamera 1 česky St
17:45–19:15
učebna počítačová
Z 2 2T zimní
107TAK2 Tanec a kamera 2 česky Z 2 2T letní
107TNS1 Tanec na špičkách 1
 
česky Z 2 1T zimní Předmět není vypsán
107TNS2 Tanec na špičkách 2 česky Z 2 1T letní
107TIS1 Taneční improvizace - seminář 1 česky
10:45–12:15
černý sál
Z 2 2T zimní
107TIS2 Taneční improvizace - seminář 2 česky Z 2 2T letní
107TM Taneční medicína česky Z 2 2T zimní i letní
107TKT1 Trénink klasického tance 1 česky Čt
12:30–14:00
bílý sál
Z 2 2T zimní
107TKT2 Trénink klasického tance 2 česky Z 2 2T letní
107TLT1 Trénink lidového tance 1 česky St
10:45–12:15
černý sál
Z 2 2T zimní
107TLT2 Trénink lidového tance 2 česky Z 2 2T letní
107TST1 Trénink současného tance 1 česky Po
09:00–10:30
černý sál
Z 2 2T zimní
107TST2 Trénink současného tance 2 česky Z 2 2T letní