Základy choreografie pro pedagogiku a taneční vědu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHX2 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět má studentům oborů pedagogika tance a taneční věda zprostředkovat praktickou zkušenost s choreografickou tvorbou v postupu od koncipování námětu, vytvoření scénáře až po pohybovou realizaci v rozsahu odpovídajícím zkušenosti a potřebám studentů těchto oborů.

Forma studia

Přednáška, seminář, konzultace

Předpoklady a další požadavky

Pro absolvování předmětu jsou nutné taneční zkušenosti, znalost tanečních technik a tanečně teoretické základy. Předmět navazuje na Základy choreografie pro pedagogiku tance a taneční vědu 1.

Obsah kurzu

Výuka navazuje na poznatky získané v předchozím semestru. Studenti pokračují v práci na konkrétních choreografických úkolech. Z teoretického i praktického hlediska se výuka zabývá tématy: základní vyjadřovací prostředky choreografie (pohyb, čas, prostor, uskupení tanečníků - sólo, duet, trio a větší skupiny) a jejich využití v souvislosti s dramaturgií obsahu choreografie; souhrn komponentů scénické realizace (hudba, scénografie, text). Práce na etudách zahrnuje i taneční ztvárnění stanoveného záměru, při kterém jsou využívány různé taneční techniky, studenti pracují individuálně i ve skupině, navzájem se podílejí na nřešení jednotlivých úkolů.

Doporučená nebo povinná literatura

Mlíkovská, Jiřina: Vybrané kapitoly z choreografie, Praha 1990

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách, seminářích, konzultacích

Podmínka úspěšného ukončení předmětu:

vypracování vlastního choreografického projektu v písemné formě (libreto, dramaturgický změr)

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost H1041
černý sál

(Hartigovský palác)
ELIÁŠOVÁ B.
10:45–12:15
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
10:45–12:15 Bohumíra ELIÁŠOVÁ černý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů