Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Taneční věda (Bc) – 2. ročník

Studijní program: Taneční umění
Katedra tance
Studijní obor: Taneční věda
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny baletu 20. století 107DXX1 Z 2 2T 107DXX2 ZK 2 2T
Dějiny hudby 20. století 107DHD1 Z 3 1+1/T 107DHD2 ZK 3 1+1/T
Dějiny umění pro taneční obory 107DUT1 Z 1 2T 107DUT2 ZK 1 2T
Historické tance 107HT1 Z 2 2CT 107HT2 Z 2 2CT
Kinetografie 107KNT1 Z 2 2ST 107KNT2 Z 2 2ST
Seminář historické taneční vědy 107SHT1 Z 6 1ST 107SHT2 Z 6 1ST
Videoseminář 107VS3 Z 2 2T 107VS4 Z 2 2T
Základy taneční produkce 107ZTP1 Z 1 1T 107ZTP2 Z 1 1T
Analýza tance 107AT1 Z 4 2ST 107AT2 ZK 4 2ST
Přehled dějin baletu v Čechách 107PDB1 Z 3 2T 107PDB2 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 26 26
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Taneční věda (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.