Zjednodušený studijní plán Obor Taneční věda (Bc)

Katedra tance

Studijní program: Taneční umění
Studijní obor: Taneční věda

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
107DTH1 Dějiny a teorie hudby 1 Z 3
207DZA1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 ZK 3
107PTVE1 Proseminář taneční vědy 1 Z 6
107PDT1 Přehled dějin tance a baletu 1 Z 4
107UST1 Úvod do studia taneční vědy 1 Z 2
107UTT1 Úvod do taneční teorie 1 Z 2
107VS1 Videoseminář 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
107SOKT Soustředění katedry tance Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Taneční technika A - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Taneční technika B - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Taneční věda (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
107DTH2 Dějiny a teorie hudby 2 ZK 3
207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 ZK 3
107PTAV2 Proseminář taneční vědy 2 ZK 6
107PDT2 Přehled dějin tance a baletu 2 ZK 4
107UST2 Úvod do studia taneční vědy 2 ZK 2
107UTT2 Úvod do taneční teorie 2 ZK 2
107VS2 Videoseminář 2 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
107SOKT Soustředění katedry tance Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Taneční technika A - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Taneční technika B - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Taneční věda (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 10
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107AT1 Analýza tance 1 Z 4
107DXX1 Dějiny baletu 20. století 1 Z 2
107DHD1 Dějiny hudby 20. století 1 Z 3
107DUT1 Dějiny umění pro taneční obory 1 Z 1
107HT1 Historické tance 1 Z 2
107KNT1 Kinetografie 1 Z 2
107PDB1 Přehled dějin baletu v Čechách 1 Z 3
107SHT1 Seminář historické taneční vědy 1 Z 6
107VS3 Videoseminář 3 Z 2
107ZTP1 Základy taneční produkce 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Taneční věda (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107AT2 Analýza tance 2 ZK 4
107DXX2 Dějiny baletu 20. století 2 ZK 2
107DHD2 Dějiny hudby 20. století 2 ZK 3
107DUT2 Dějiny umění pro taneční obory 2 ZK 1
107HT2 Historické tance 2 Z 2
107KNT2 Kinetografie 2 Z 2
107PDB2 Přehled dějin baletu v Čechách 2 ZK 3
107SHT2 Seminář historické taneční vědy 2 Z 6
107VS4 Videoseminář 4 Z 2
107ZTP2 Základy taneční produkce 2 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Taneční věda (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107AT3 Analýza tance 3 Z 4
107LTK1 Lidová taneční kultura 1 Z 3
107MTS1 Moderní taneční směry 1 Z 2
107PBP1 Příprava bakalářské práce 1 Z 2
108RP1 Rozbor partitur - pro taneční obory 1 Z 3
107SMV1 Seminář metodologie tanečního výzkumu 1 Z 6
107VS5 Videoseminář 5 Z 2
107CHX1 Základy choreografie pro pedagogiku a taneční vědu 1 Z 2
107ZTE1 Základy taneční estetiky 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Taneční věda (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107AT4 Analýza tance 4 ZK 4
107LTK2 Lidová taneční kultura 2 ZK 3
107MTS2 Moderní taneční směry 2 ZK 2
107PBP2 Příprava bakalářské práce 2 Z 2
108RP2 Rozbor partitur - pro taneční obory 2 ZK 3
107SMV2 Seminář metodologie tanečního výzkumu 2 Z 6
107VS6 Videoseminář 6 Z 2
107CHX2 Základy choreografie pro pedagogiku a taneční vědu 2 Z 2
107ZTE2 Základy taneční estetiky 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Taneční věda (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60