Proseminář taneční vědy 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PTVE1 zápočet 6 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 132 až 162 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HAYASHI, Daniela STAVĚLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá základní badatelské zkušenosti a dovednosti, při studiu textů rozvíjí schopnosti kritického myšlení a intepretace odborného textu, rozšiřuje své znalosti oboru a jeho současné podoby.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět v podobě semináře má poskytnout studentům základní orientaci v oboru taneční vědy, seznámit je s badatelskými institucemi a jejich fondy, připravit je na vlastní odbornou práci a v rámci předmětu jsou vedeni při přípravě seminární práce, která tvoří hlavní výstup jejich studia v prvním roce. Předmět souvisí s přednáškou Úvod do studia taneční vědy.

Poskytuje studentům zkušenost odborné práce v oboru v různých podobách, seznámit je se zdroji a způsoby práce s nimi, rozvíjet badatelské dovednosti při studiu odborných textů a jejich koncipování.

Tematické okruhy

Seminář je zaměřen především na samostatnou práci studentů na dílčích úkolech. Při nich si ověřují své schopnosti kritického čtení literatury a pramenů, získávají základní badatelské zkušenosti, pracovní postupy a návyky.

  1. četba a komentování vybraných odborných textů, českých i cizojazyčných; seznámení s historickými i současnými odbornými časopisy, práce s nimi
  2. exkurze do vybraných českých badatelských institucí jako je např. Divadelní ústav-Institut umění v Praze (oddělení dokumentace, knihovna), Národní muzeum v Praze (divadelní oddělení, knihovna, archiv), Muzeum české hudby, barokní divadlo v Českém Krumlově apod.;
  3. seznámení se stavem knižních fondů v českých knihovnách, především v knihovně HAMU;
  4. práce s internetovými zdroji informací, zahraničními institucemi, zabývajícími se dokumentací a výzkumem tance;
  5. mezinárodní společnosti pro taneční výzkum a jejich zaměření a aktivity;
  6. příprava prezentace v power pointu.

Doporučená nebo povinná literatura

Vybrané texty z časopisů Živá hudba, Český lid, Národopisná revue, Divadelní revue, Dance Research, Studia choreologica aj.

Časopisy Taneční listy, Lidová tvořivost, Taneční aktuality, Taneční zóna;

HOROVÁ-GLOSOVÁ, Jarmila. Tanec, soupis knih o tanci I. Praha, 1960.

KOFRÁNKOVÁ, Jiřina. Soupis knih o tanci II. Praha, 1968.

LAISKE, Miroslav. Divadelní periodika v Čechách a na Moravě 1772-1963. Praha: Divadelní ústav, 1967.

Doporučená literatura:

AU, Susan. Resources for dance historians: a selected list of bibliographies since 1960. Dance research Journal, 11, 1979, Nr. 2 and 3, 76-78. ISSN 01497677.

BELKNAP, S. Y. ed. A Guide to Dance Periodicals. Gainsville, Fl.: Florida University Press, 1959-63.

DERRA DE MORODA, F. The Dance Library: A Catalogue. Münich: Robert Wölfle, 1982.

FORRESTER, F. S. Ballet in England: A Bibliography and Survey, c. 1700-June 1966. London: Library Association, 1968.

LITTLE, Meredith Ellis; MARSH, Carol G. La Danse Noble. An Inventory of Dances and Sources. New York: Broude Brothers Limited, 1992. ISBN 9780845000922.

MAGRIEL, Paul. A Bibliography of Dancing: A List of Books and Articles on the Dance and Related Subjects. New York: New York Public Library&G. K. Hall, 1974. ISBN 978-1906830175.

OVERBY, Lynnette Young; HUMPHREY, James H. eds. Dance Current Selected Research. Vol. 1,2, New York, 1989, 1990. ISBN 978-0404638528.

PETERMANN, Kurt. Tanzbibliographie, Vol. 1-6. Leipzig: Tanzarchiv der DDR, 1966-1987. ISBN 9783598070259.

Internetové zdroje:

https://www.libraryofdance.org/manuals/ [30. 9. 2020]

http://www.dancenotation.org/library/pdf/NTD_2009.pdf [30. 9. 2020]

https://www.loc.gov/collections/dance-instruction-manuals-from-1490-to-1920/about-this-collection/ [30. 9. 2020]

http://archiv.ucl.cas.cz [30. 9. 2020]

https://www.nkp.cz/digitalni-knihovna/digitalni-knihovny [30. 9. 2020]

http://anno.onb.ac.at [30. 9. 2020]

http://societyfordanceresearch.org/wp/ [30. 9. 2020]

https://www.eadh.com [30. 9. 2020]

https://ictmusic.org/group/ethnochoreology [30. 9. 2020]

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě vypracování dílčích úkolů v průběhu semestru (samostatné aktivity studenta, diskuse na dílčí témata)

Požadovaná docházka: 100 %

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů