Hlasová výchova 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107HV2 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět Hlasová výchova je pojímána jako psychosomatická disciplína. Není tedy technikou ani metodou, ale „vědomým“ přístupem k sobě samému. Hlas tedy vnímáme jako nezbytnou a vítanou součástí naší osobnosti - našeho vnitřního dění právě „teď a tady“ a z tohoto statusu k němu přistupujeme. V hodinách se zabýváme: prací s dechem, správnou hlasovou hygienou, hlasotovorností, nosností, intenzitou zvuku aj. v kontextu se zátěžovými situacemi (trémou, stresem), prostorovými výzvami apod. Hodiny jsou z velké části vedeny „v pohybu a v teplákách“, kdy se zlepšuje nejen kondice soustředění, ale dochází k lepšímu ukládání díky aktivaci tělové paměti.

Výsledky učení

Zdravé a vědomé zacházení s hlasem při pedagogické činnosti nezávisle na prostorových podmínkách. Správná hlasová hygiena (měkké nasazení, dechová opora), sluchová analýza, práce s intenzitou, mluvní artikulace. Absolventem semináře by měl být člověk, který ví, co říká, ví, jak to říká a jeho osobnostní projev je jemu i druhým příjemný.

Předpoklady a další požadavky

Obecné hudební znalosti a dovednosti: hudební sluch, rytmus, intonace, základy hudebního názvosloví, minimální znalost hodnot not. Dále musí mít student splněnou min. 75% docházku.

Literatura

Boadella, Frankel, Corrëa. Biosyntéza. Výběr z textů. 1. vyd. Praha: TRITON, 2009, Felber, R., Reinhold, S., Stuckert. Muzikoterapie a Terapie zpěvem. Praha: Fabula, 2005, Kučera, M., Frič, M., Halíř, M. Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace. Opočno 2010, Lowen, A. Bioenergetika. Terapie duše pomocí práce s tělem. 1. vyd. Praha: Portál, 2002, Martinessová, F. Vědomé zpívání. Základy studia zpěvu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987, Martinessová - Lohmannová, F. Vzdělaný pěvec. 1. vyd.Pardubice: KORA, 1994, Morávek, M. Lidská řeč. 1. vyd. Praha: Orbis, 1969, Válková, L. Hlas individuality. Praha: AMU, 2004, Válková, L. Hlasové poruchy. Studijní text vzdělávacího cyklu Via aperta: 2. přepr. a rozš. vyd. DDM Rokycany, 2008, Válková, L., Vyskočilová, E. Hlas individuality. Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. 1. vyd. Praha: AMU, 2007, Vyskočil, I. Hlas, mluva, řeč. Sborník, Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje aktivní přístup ke své vlastní hlasové problematice dokládaný sebereflexí. Minimální 75% účast.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů