Základy pohybové průpravy 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ZPP2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem výuky je seznámit studenty oboru pedagogika tance s pedagogickými postupy taneční gymnastiky, která rozvíjí nejen tělesnou kondici a celkovou hybnost, ale slouží na elementárním stupni výuky i k rozvíjení výrazových a hereckých schopností žáků.

Forma studia

Výklad, praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

Předmět vyžaduje pohybovou a taneční zkušenost.

Obsah kurzu

Výuka navazuje na výuku v prvním semestru. Týká se zejména následujících tematických okruhů: vazby horizontálních, kruhových a osmičkových švihů v postupu z místa, v otáčkách; vazby koncentrického a excentrického napětí; vazby malých skoků, vazby velkých skoků; taneční etudy v prostoru na vybranou hudební skladbu. V rámci zvládnutí pedagogických principů taneční gymnastiky si studenti osvojují obecné pedagogické zákonitosti a rozvíjí svoji pedagogickou tvořivost a taneční fantazii.

Doporučená nebo povinná literatura

Kytýřov -Záděrová, Markéta: Základy taneční gymnastiky, Praha 1980; Kröschlová, Jarmila: Nauka o pohybu, Praha 1975; Kröschlová, Jarmila: Výrazový tanec, Praha 1964; Bláhová, Eliška: Pohyb, rytmus, výraz, 1941; Jeřábková, Jarmila: Taneční průprava, Praha 1979; Kurková, Libuše: Dětská tvořivost v hudbě a pohybu, Praha 1981.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních

Podmínky úspěšného ukončení předmětu:

krátký pedagogický výstup před zkušební komisí

Poznámka

Nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů