Základy pohybové průpravy 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ZPP2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem výuky je seznámit studenty oboru pedagogika tance s pedagogickými postupy taneční gymnastiky, která rozvíjí nejen tělesnou kondici a celkovou hybnost, ale slouží na elementárním stupni výuky i k rozvíjení výrazových a hereckých schopností žáků.

Forma studia

Výklad, praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

Předmět vyžaduje pohybovou a taneční zkušenost.

Obsah kurzu

Výuka navazuje na výuku v prvním semestru. Týká se zejména následujících tematických okruhů: vazby horizontálních, kruhových a osmičkových švihů v postupu z místa, v otáčkách; vazby koncentrického a excentrického napětí; vazby malých skoků, vazby velkých skoků; taneční etudy v prostoru na vybranou hudební skladbu. V rámci zvládnutí pedagogických principů taneční gymnastiky si studenti osvojují obecné pedagogické zákonitosti a rozvíjí svoji pedagogickou tvořivost a taneční fantazii.

Doporučená nebo povinná literatura

Kytýřov -Záděrová, Markéta: Základy taneční gymnastiky, Praha 1980; Kröschlová, Jarmila: Nauka o pohybu, Praha 1975; Kröschlová, Jarmila: Výrazový tanec, Praha 1964; Bláhová, Eliška: Pohyb, rytmus, výraz, 1941; Jeřábková, Jarmila: Taneční průprava, Praha 1979; Kurková, Libuše: Dětská tvořivost v hudbě a pohybu, Praha 1981.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních

Podmínky úspěšného ukončení předmětu:

krátký pedagogický výstup před zkušební komisí

Poznámka

Nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů