Pedagogický seminář klasického tance 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PSK3 Z 3 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Adéla POLLERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adéla POLLERTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je praktický rozvoj samostatné pedagogické práce, tzn. schopnosti zadat a vést hodinu v rámci zadání, schopnost komunikace s korepetitorem, schopnost analýzy vlastní práce i práce svých kolegů.

Forma studia

V rámci předmětu se řeší dílčí pedagogická témata, především základní a středně pokročilá technika tance na špičkách. Důraz je položen na samostatnou pedagogickou činnost studentů. Možnost spolupráce s hostujícími pedagogy.

Předpoklady a další požadavky

Praktické i teoretické znalosti techniky klasického tance. Základní schopnost pedagogické práce na základě získaných zkušeností z metodiky klasického tance.

Obsah kurzu

Pedagogický seminář slouží především k samostatné pedagogické praxi, tak aby studenti uplatnili získané znalosti z hodin metodiky a techniky klasického tance.

Společné setkání a konfrontace studentů různých ročníků umožňuje uchopit a zpracovat zadané téma z pohledu různého stupně výuky. Studenti nižších ročníků jsou nuceni reagovat a rozebírat práci svých starších kolegů a naopak. Takto koncipovaná práce umožňuje chápat a aplikovat v praxi celou škálu prvků, vazeb, kombinací v technice klasického tance, rozvíjí kreativitu a schopnost pedagogického vnímání.

Důležitou součástí pedagogických seminářů jsou příležitostná pozvání tuzemských i zahraničních pedagogů (závisí především na finanční situaci).

Studenti mají možnost poznávat způsob práce jiných pedagogických osobností, seznamovat se s různými styly výuky, objevují nové možnosti v přístupu k pochopení problematiky výuky klasického tance.

V rámci diskuse dochází k analýze získaných poznatků.

Doporučená nebo povinná literatura

V. Kostrovická - A. Pisarev: Klasický tanec, 1976 Leningrad; V. Kostrovická: 100 hodin klasického tance, 1972 Leningrad; N.I. Tarasov: Klasický tanec, 1983 Praha; A. Messerer: Lekce klasického tance, 1967 Moskva; W.Warren: Classical Ballet Technique, 1989 Florida; S. Schorer: Balanchine Technique, 1999 New York; S. Lifar: Traité de Danse Academique; C.W.Beaumont: Theory and Practice of Theatrical Dancing (Cecchetti Method), 1932 Londýn.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích

schopnosti samostatné pedagogické činnosti, kreativity

prezentace

Zkouška praktická.

Celkové hodnocení: 30% aktivita 30% pedagogické schopnosti 30% prezentace 10% zkouška

Webová stránka předmětu

nejsou

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů