Metodika klasického tance 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107MEK4 ZK 4 2+2/T česky letní

Garant předmětu

Mahulena KŘENKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mahulena KŘENKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět navazuje na Metodiku klasického tance 3. Cílem výuky je: rozbor nových prvků allegra a techniky sur le pointes střední etapy výuky (4.-5.ročník), schopnost samostatného vedení hodiny klasického tance v rámci střední etapy výuky, schopnost analýzy vlastní pedagogické práce i práce svých kolegů.

Forma studia

Předmět navazuje na metodiku klasického tance 3. Pokračuje ve výuce metodických principů a detailním rozboru prvků klasické taneční techniky střední etapy výuky , tj. 4. a 5. ročníku podle osnov osmileté Taneční konzervatoře. Dokončuje se diplomní bakalářské práce.

Předpoklady a další požadavky

Praktická i teoretická znalost metodiky klasického tance základní etapy výuky (1.-3. ročník) a znalost nových prvků a la barre, au milieu střední etapy výuky (4.-5.roč.).

Obsah kurzu

Rozbor nových prvků (orientační seznam):

allegro:

všechny základní skoky se obohacují o battu, probírají se skoky prováděné en tournant: échappé, changement - tour en l air, sissonne simple i ouverte, petit jeté, pas emboité, grand pas jeté do různých póz

sur les pointes:

základní prvky prováděné en tournant: échappé, sissonne simple i ouverte, soutenu, glissade, relevé na jedné noze, pas emboité piqué, petit pas jeté, všechny druhy pas de bourré en tournant, grand sissonne ouverte, pas jeté do velkých póz, pas ballonné, rond de jambe

en l air

Na základě osvojení si nových prvků studenti vytvářejí kombinace v rámci střední etapy výuky, které vzájemně rozebírají a hodnotí.

Hudební doprovod ve středních ročnících je mnohem rozmanitější než v základní etapě výuky, ve skokových vazbách je možné obměňovat rytmickou strukturu taktu. V základním nácviku, ale zachováváme jednoduchý rytmus. Stále zdůrazňujeme význam hudební preparace, která se v mnoha případech zkracuje a která určuje především tempo cvičení.

Přestože v osobnosti A.Vaganovové nacházíme určující představitelku výukové metody klasického tance, seznamujeme studenty alespoň fakultativně s jinými výukovými systémy, jejichž vznik je spojen s dalšími velkými osobnostmi tance (např. Cecchetti, Bournonville, Balanchine) a srovnáváme jejich odlišnosti.

Na základě hospitací 4. a 5. ročníků tanečních konzervatoří, vznikají v rámci předmětu zajímavé diskuse, ve kterých studenti rozebírají své poznatky,některé následně aplikují ve svém pedagogickém výstupu, či vlastní pedagogické praxi.

V tomto semestru studenti intenzivně pracují na bakalářské práci.

Doporučená nebo povinná literatura

A.Vaganovová: Základy klasického tance, 1980 Praha; N.I. Tarasov: Klasický tanec, 1983 Praha; V. Mejová - N. Bazarovová: Abeceda klasického tance I.-III., 1980 Praha; N. Bazarovová: Abeceda klasického tance IV.-V., 1985 Praha; V. Kostrovická - A. Pisarev: Klasičeskij taněc, 1976 Leningrad; V. Kostrovická: 100 urokov klasičeskogo taňca, 1972 Leningrad; Akademija russkogo baleta A. Vaganovovoj (Klasické taneční osnovy), 2000 Petrohrad.; V. Ždychincová ? O. Pásková: Metodické poznámky ke klasickému tanci I. a II., 1973 Praha; Kolektiv autorů pod vedením G.Lorince: Methodik des klassischen Tanzes, 1975 Berlin; V. Janeček: Metodika klasického tance v umělecké škole (Cecchettiho metoda), 1993 Praha; C. Beaumont - Idzikovský: A Manual of the Theory and Practice of Classical Theatrical Dancing - Cecchetti method, 1932 London; W.Warren: Classical Ballet Technique, 1989 Florida; S. Lifar: Traité de Danse Academique; S. Schorer: Balanchine Technique, 1999 New York; T. Karsavina: Ballet Technique; J. Gabriel: Ballet School; Maria Fay: Mind over body, 1997 London; L. Kirstein: Ballet Alphabet, 1939 New York; G. Grant: Manual and Dictionary of Classical Ballet, 1967 New York; CD-ROM: Ballet on CD-ROM by V.Morgan; Video: Slovník klasického baletu, Balanchine Esseys - SAB (1994 New York); D. Howard - Beginners (1981 New York), Intermediets, M.Fay - Faults, Corrections, Perfections (1990 Londýn), F. Jhung - Basic Ballet ( 2002 New York), B. Fewster - Pointe by Point (1980 Londýn), Bujones in Class (1986 Danzart);

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách

schopnosti metodicky pracovat s daným materiálem

prezentace

Zkouška ústní-praktická.

Celkové hodnocení: 30% aktivita 30% metodická práce 30% prezentace 10% zkouška

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů