Pedagogický proseminář 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PPR2 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět vytváří podmínky pro získání praktických zkušeností se základními pohybovými kvalitami a principy současného tance a to prostřednictvím pohybových her, verbální komunikace, technického tréninku nebo tréninku jako výzkumné činnosti. Studenti jsou vedeni k osvojení si různých způsobů uvažování o těle jako struktuře a těle v pohybu a zároveň k rozvoji své vlastní kreativity, intuice a představivosti pod vedením studentů 1. a 2. ročníku magisterského stupně.

Forma studia

Výuka je uskutečněna formou praktických cvičení vycházejících z aktivního zapojení teoretických znalostí.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je otevřenost k získávání nových dovedností, základních pohybových kvalit a principů současného tance, schopnost improvizace, kreativita, zájem o teoretické informace, snaha o obeznámení se s aktuálním děním současného tance na poli pedagogickém a choreografickém u nás i v zahraničí. Doporučenou složkou je aktivní účast na tanečně - vzdělávacích seminářích a workshopech pořádaných jinými odbornými institucemi, sledování a srovnávání výukových metod různých pedagogů, neustálé doplňování nových informací prostřednictvím internetu. Zdůrazňuje se samostudium pomocí e-learningových a studijních materiálu a doporučené odborné literatury.

Obsah kurzu

Obsahem lekcí je poznat svoje vlastní tělo, nacházet odstíny intenzity vlastní tělesnosti a přistupovat k tělu jako k nástroji komunikace tak, aby se stalo zdrojem sdělení. Kurz Pedagogického prosemináře učí objevovat důvěru ve vlastní pohyb, konkrétně k vědomému pohybu v přítomném těle i mysli. Tato bezprostřední osobní zkušenost pak vede k odstranění nadbytečné námahy a napětí, zvyšuje rychlost, pružnost, stabilitu, komunikaci.

Okruhy a témata:

I. Základní principy BMC

II. Anatomie v pohybu

III. Práce s vnitřním a intimním prostorem lidského těla, práce s vnějším prostorem

IV. Hudební doprovod, zvuky, ticho

V. Pohybová zkušenost ve dvojici a ve skupině (naslouchání druhého těla jako rozšíření pozornosti našeho vlastního těla)

Doporučená nebo povinná literatura

Bartal L., Ne´eman N.: Movement awareness and creativity. UK: Dance Books Ltd.

Belej M.: Motorické učenie. Prešov: Prešovská univezita, 2001.

Bertherat, Bernstein: The body has its reasons: self-awareness through conscious movement. UK: Dance Books Ltd., 1995.

Bloom K.: Moves: A Sourcebook of Ideas for Body Awareness and Creative Movement (Performing Arts Studies). Taylor&Francis, 1998.

Calais-Germain, B.: Anatomie der Bewegung (Technik und Funktion der Körpers). Wiesbaden, 2.Auflage, 1999.

Dowd, I.: Taking Root to Fly.USA: G&H SOHO, Inc., 1995

Feldenkrais M.: Feldenkraisova metoda. Pohybek k sebeuvědomění. Praha: Pragma, 1996.

Fitt S..: Dance Kinesiology. New York: Shirmer Books, 1988.

Franklin E.: Conditioning for Dance. Human Kinetics Publishers, 2003.

Franklin E.: Dynamic Alignement Through Imagery. USA: Human Kinetics, 1996. *

Hackney P.: Making Connections. Routledge, 2002

Hodgson J.: Mastering Movement. Routledge, 2001.

Howse J.: Dance Technique and Injury Prevention. Theater Arts Book, 2000.

Huwyler J.: The dancer´s body, a medical perspective on dance and dance training. UK: Dance Books Ltd., 2005.

Johnson, Don Hanlon: Bone, breath and gesture. UK: Dance Books Ltd., 1995.

Jowitt Deborah: Not just any body, advancing health, well-being and excellence in dance and dancers. UK: Dance Books Ltd., 2001

Koniak M., Leško, M.: Biomechanika. Bratislava: Univerzita Komenského, 1984.

Lánik V.: Kineziológia. Martin: Osveta, 1992.

Laws H.: Fit to dance 2. UK: Dance Books Ltd., 2005.

Linc, R.: Náuka o pohybe. Martin: Osveta, 1993

Masters R., Houstonová J.: Naslouchejte svému tělu. Praha: Pragma,1993.

Matt Pamela: A Kinestetic Legasy. USA: CMT Press, AZ, 1993.

Newlove J., Dalby J.: Laban for all. Routledge, 2004.

Olsen.A.: Bodstories.New York: Station Hill Press, 1991.

McFarland & Company, Inc., Publishers, 2006.

Parková G.: Umění proměny. Praha: Alternativa, 1996.

Rolf I.: Rolfing a realita těla: Pracujte s přirozenou tělesnou gravitací. Praha: Pragma, 1999

Rolland, J.: Inside Motion, An Ideokinetic Basis For Movement Education. Rolland String Research Associates, 1984, 1987.

Solomon R., Solomon J., Minton S.: Preventing Dance Inhuries. Human Kinetics Publishers, 2005.

Sweigard, L.: Human movement potential. New York: Harper&Row Publishers, 1974..

Todd M.E.: The Thinking Body. New Yourk: Dance Horizons, 1937, 1968. *

Wildman F.: Feldenkrais a jeho metoda - cvičení pro každý den. Praha: Pragma, 1999.

Internet:

www.impulstanz.com - oficiální stránka festivalu současného tance ve Vídni

www.artychaud.com - oficiální stránka tanečníka a pedagoga Freye Fausta, který rozpracovává metodický systém Axis Syllabus

www.dancebooks.co.uk

moodle.amu.cz – e-learnig

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

a)80% aktivní účasti v hodinách

b)Písemné evaluace hodin pedagogického prosemináře

c)Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, která je podmínkou k účasti na zkoušce.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů