Metodika klasického tance 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107MEK1 Z 4 1+1/T česky zimní

Garant předmětu

Tereza KRUPIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza KRUPIČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Znalost metodiky a metodických postupů při výuce klasické taneční techniky v rovině základního (začátečního) stupně etapy výuky podle běžných osnov v systému vyučování a studia na tanečních konzervatořích, ale také v jiných typech institucí (např. ZUŠ, soukromé školy, zájmová studia, kurzy?). Metodický rozbor a nácvik jednotlivých prvků, tvorba jednoduchých enchaînements.

Forma studia

Předmět je určen pro studenty pedagogiky klasického tance. Obsahuje detailní rozbor prvků klasické taneční techniky 2. ročníku podle osnov osmileté Taneční konzervatoře. Východiskem výuky je systém Agrippiny Vaganovové, který je ucelenou metodou, umožňující rozvoj fyzických dispozic a základních znalostí pohybového slovníku klasického tance.

Předpoklady a další požadavky

Základní postavení těla, základy exercices a la barre a au milieu v kontextu se začátečním stupněm výuky. Solidní úroveň vysvětlení, zadání a opravení chyb vybraných prvků klasického tance a jejich kombinace v jednoduchých vazbách.

Obsah kurzu

Východiskem výuky je systém Agrippiny Vaganovové, který je ucelenou metodou, umožňující rozvoj fyzických dispozic a základních znalostí pohybového slovníku klasického tance. Umožňuje totiž osvojení si všech znalostí o řazení a kombinacích každého prvku podle metodických pravidel. V díle A. Vaganovové nacházíme hlavní předlohu metodiky klasické taneční techniky.

Výukový program všech cvičení počítá s výukou pedagogických principů rozvoje žádaných fyzických dispozic, přesně dávkovaným režimem zátěže, systémem stereotypního opakování, maximální psychickou koncentrací a pochopení látky u budoucích tanečníků. Posluchači se učí detailní a efektivní explikaci každého prvku a jak zabránit chybám v jeho provedení.

a la barre: Velké a malé pózy: Croisée, effacée, écartée vpřed a vzad, 2. arabesque špičkou do podlahy na propnuté stojné noze i v demi- plié, Battement tendus, Battements jetés: a/ balancoir b/ ve všech malých i velkých pózách, Demi- rond de jambe na 45 en dehors a en dedans, na celém chodidle i na pološpičce, Rond de jambe na 45 en dehors a en dedans na celém chodidle, Battements fondus, Battement soutenu, Battement frappé všemi směry na pološpičce, Battement double frappé všemi směry a na pološpičce, Petits battements sur le cou- de- pied na pološpičce, Flic vpřed a vzad na celém chodidle a s vyzvednutím na pološpičku, Pas tombé na místě, Pas coupé na celé chodidlo a na pološpičku, Rond de jambe en l´air en dehors a en dedans na pološpičce, Temps relevé na 45 en dehors a en dedans, Battements relevés lent na 90 a battements développés, Demi- rond de jambe a grand rond de jambe na 90, Grands battements jetés, Relevés na pološpičkách, Obrat k tyči a od tyče, Obrat fouetté en dehors a en dedans, Soutenu en tournant en dehors a en dedans, Půlobraty na jedné noze.

au millieu: Cviky se procvičují en face a v épaulement na celém chodidle - velké i malé pózy a další cvičení postupně přenášená z cvičení u tyče.

Doporučená nebo povinná literatura

Vaganovová A.: Základy klasického tance, 1981

Tarasov N. I.: Klasický tanec, 1983

Kostrovická V. ? Pisarev A.: Klasický tanec, 1968

Kostrovická V.: 100 hodin klasického tance, 1981

W. Warrenová W.: Klasická baletní technika,1989

Messerer A.: Lekce klasického tance

Janeček V.: Metodika klasického tance v uměl. škole (Cecchettiho metoda), 1993

Beaumont - Idzikovský: A Manual of the Theory and Practice of Classical Theatrical

Dancing - Cecchetti method, 1940

Lifar S.: Traité de Danse Academique, 1952

Kensley L., Sinclair J.: A Dictionary of Ballet Terms, 1977

Ždychincová. V. ? Pásková O.: Metodické poznámky ke klasickému tanci I. a II., 1978

Bazarovová.N., Mejová V.: Abeceda klasického tance, 1980

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních, seminářích

vypracování semestrální práce

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Zkouška písemná a ústní. Celkové hodnocení se skládá ze 60% z hodnocení aktivity na seminářích, 20% z písemné části zkoušky a 20% z ústní části zkoušky.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a prezentace seminární práce.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H1041
černý sál

(Hartigovský palác)
KRUPIČKOVÁ T.
17:45–19:15
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 17:45–19:15 Tereza KRUPIČKOVÁ černý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů