Technika klasického tance 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TEK1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Tereza KRUPIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza KRUPIČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Praktická cvičení na podporu a rozsah kloubního, svalového a šlachového aparátu nohou, paží a trupu. Principiální ovládnutí čtyř pohybových skupin (ze sedmi): plié, relevé, elancé a sauté. Osvojení si pozornosti k rozvoji těla jako celku se systematicky přenášenou pozorností ke každé tělesné partii a pohybové „akci“, pěstované v promyšlených sériích cvičení.

Forma studia

Předmět slouží k rozvíjení praktických zkušeností s technikou klasického tance. Cílem je dosažení maximální odborné erudice v celé škále prvků odpovídajících 2. ročníku Taneční konzervatoře, procvičování všech jednotlivých prvků nejprve v základní formě a později ve složitějších vazbách v rámci souběžně probíhající výuky metodiky na stejné úrovni.

Předpoklady a další požadavky

Znalost podstaty a škály základních prvků a schopnost předvedení principů probírané učební látky - tanečních prvků. Účinná variabilita kombinací tanečních prvků s ohledem nejen na přesné provedení, ale také s důrazem na zvyšování síly, hudebního cítění a uměleckého náboje.

Obsah kurzu

V tomto předmětu systematicky propracováváme jedinečný model lekce výuky klasického tance ? východiskem je metoda Vaganovové, rozšířená o významné vlivy jiných systémů, např. Cecchetti a Balanchine, který se dělí na exercice a la barre (cvičení u tyče), tvořící velkou logickou sadu cvičení, následovanou exercice au millieu (cvičením ve středu sálu ? na volnosti). Převážně začíná exercice a la barre pliés (poslední dobou jsou zaváděna cvičení pro „rozehřátí“ - warm up), následováno battement tendu simple, battement tendu jeté (dégagé), rond de jambe par terre, rond de jambe en 1'air, battement fondu, battement frappés, adagio (procvičování pomalého rozpínání, jako je développé a battement relevélent a póz arebesque, attitude, écarté) a grand battement. Cvičení relevés a port de bras jsou rozprostřeny do celého úseku a la barre. Au millieu obvykle začíná s adagio, potom následuje cvičení tendu a dégagé a waltzový krok s množstvím vazebných prvků a pirouettes. Hodina končí sériemi cvičení petit allegro s malými rychlými skoky a grand allegro - velkými skoky. Na závěr révérence, taneční poklona učiteli a pianistovi. Hodina pro ženy by měla klást důraz na práci pointe, pánská hodina by se měla zaměřit na velké točivé skoky a grand pirouettes.

Charakteristika, stupeň a cíl výuky je ovšem zaměřen na základy klasického tance, výuku podstaty základních prvků, postavení a držení těla.

Doporučená nebo povinná literatura

Vaganovová A.: Základy klasického tance, 1981

Tarasov N. I.: Klasický tanec, 1983

Kostrovická V. ? Pisarev A.: Klasický tanec, 1968

Kostrovická V.: 100 hodin klasického tance, 1981

W. Warrenová W.: Klasická baletní technika,1989

Messerer A.: Lekce klasického tance

Janeček V.: Metodika klasického tance v uměl. škole (Cecchettiho metoda), 1993

Beaumont - Idzikovský: A Manual of the Theory and Practice of Classical Theatrical

Dancing - Cecchetti method, 1940

Lifar S.: Traité de Danse Academique, 1952

Schorer S.: Balanchine Technique, 2000

Kensley L., Sinclair J.: A Dictionary of Ballet Terms, 1977

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních, seminářích

vypracování semestrální práce

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Zkouška písemná a ústní. Celkové hodnocení se skládá ze 60% z hodnocení aktivity na seminářích, 20% z písemné části zkoušky a 20% z ústní části zkoušky.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a prezentace seminární práce.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H1041
černý sál

(Hartigovský palác)
KRUPIČKOVÁ T.
16:00–17:30
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 16:00–17:30 Tereza KRUPIČKOVÁ černý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů