Základy pohybové průpravy 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ZPP1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Renáta MARTINOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem výuky je seznámit studenty oboru pedagogika tance s pedagogickými postupy taneční gymnastiky, která rozvíjí nejen tělesnou kondici a celkovou hybnost, ale slouží na elementárním stupni výuky i k rozvíjení výrazových a hereckých schopností žáků.

Forma studia

Výklad, praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

Předmět vyžaduje pohybovou a taneční zkušenost.

Obsah kurzu

Výuka sleduje metodický postup výuky taneční gymnastiky používaný na českých tanečních konzervatořích. V prvním semestru se týká následujících tematických okruhů: cvičení v přízemních polohách - zvyšování pohyblivosti páteře, posilování břišních, kyčelních a zádových svalů, zvyšování hybnosti kyčelních, kolenních a hlezenních kloubů, cviky obratnosti (převaly, kotouly, most, přemety bočné a vzad); cvičení v prostoru - odvíjení chodidel, chůze, běh přízemní a skočný, pérování, poskočné kroky, střižné a dálkové skoky, otáčky s impulsem a švihem.

Doporučená nebo povinná literatura

Kytýřov -Záděrová, Markéta: Základy taneční gymnastiky, Praha 1980; Kröschlová, Jarmila: Nauka o pohybu, Praha 1975; Kröschlová, Jarmila: Výrazový tanec, Praha 1964; Bláhová, Eliška: Pohyb, rytmus, výraz, 1941; Jeřábková, Jarmila: Taneční průprava, Praha 1979; Kurková, Libuše: Dětská tvořivost v hudbě a pohybu, Praha 1981.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičení a prosemináři

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů