Hlasová výchova 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107HV1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára ŠEDOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zdravé a vědomé zacházení s hlasem při pedagogické činnosti nezávisle na prostorových podmínkách. Správná hlasová hygiena (měkké nasazení, dechová opora), sluchová analýza, práce s intenzitou, mluvní artikulace. Absolventem semináře by měl být člověk, který ví, co říká, ví, jak to říká a jeho osobnostní projev je jemu i druhým příjemný.

Forma studia

Interaktivně a tvořivě vedené hodiny formou praktických cvičení a úkolů.

Předpoklady a další požadavky

Obecné hudební znalosti a dovednosti: hudební sluch, rytmus, intonace, základy hudebního názvosloví, minimální znalost hodnot not. Dále musí mít student splněnou min. 75% docházku.

Obsah kurzu

Předmět Hlasová výchova je pojímána jako psychosomatická disciplína. Není tedy technikou ani metodou, ale „vědomým“ přístupem k sobě samému. Hlas tedy vnímáme jako nezbytnou a vítanou součástí naší osobnosti - našeho vnitřního dění právě „teď a tady“ a z tohoto statusu k němu přistupujeme. V hodinách se zabýváme: prací s dechem, správnou hlasovou hygienou, hlasotovorností, nosností, intenzitou zvuku aj. v kontextu se zátěžovými situacemi (trémou, stresem), prostorovými výzvami apod. Hodiny jsou z velké části vedeny „v pohybu a v teplákách“, kdy se zlepšuje nejen kondice soustředění, ale dochází k lepšímu ukládání díky aktivaci tělové paměti.

Doporučená nebo povinná literatura

Boadella, Frankel, Corrëa. Biosyntéza. Výběr z textů. 1. vyd. Praha: TRITON, 2009, Felber, R., Reinhold, S., Stuckert. Muzikoterapie a Terapie zpěvem. Praha: Fabula, 2005, Kučera, M., Frič, M., Halíř, M. Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace. Opočno 2010, Lowen, A. Bioenergetika. Terapie duše pomocí práce s tělem. 1. vyd. Praha: Portál, 2002, Martinessová, F. Vědomé zpívání. Základy studia zpěvu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987, Martinessová - Lohmannová, F. Vzdělaný pěvec. 1. vyd.Pardubice: KORA, 1994, Morávek, M. Lidská řeč. 1. vyd. Praha: Orbis, 1969, Válková, L. Hlas individuality. Praha: AMU, 2004, Válková, L. Hlasové poruchy. Studijní text vzdělávacího cyklu Via aperta: 2. přepr. a rozš. vyd. DDM Rokycany, 2008, Válková, L., Vyskočilová, E. Hlas individuality. Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. 1. vyd. Praha: AMU, 2007, Vyskočil, I. Hlas, mluva, řeč. Sborník, Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje aktivní přístup ke své vlastní hlasové problematice dokládaný sebereflexí. Minimální 75% účast.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů