Moderní tanec 1 (pedagogika tance)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107MTP1 Z 2 4T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení studentů se základy moderních tanečních technik, pochopení jedinečnosti pohybového stylu moderního tance.

Forma studia

Kontaktní výuka formou praktických cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Fyzické předpoklady pro studium tanečního umění, pohybové dovednosti na pokročilé úrovni, pedagogický talent.

Obsah kurzu

Studenti se seznamují se základy moderních tanečních technik (Graham, Limón), prohlubují své dovednosti v těchto technikách.

Doporučená nebo povinná literatura

Feldenkrais, Moshé: Awarness through Movement, New York 1949

Lewis, Daniel: The Illustrated Dance Technique of José Limón, New York 1984

Schurr, Gertrude; Yocom,R.D.: Modern Dance (Techniques and teaching)

Horosko, Marian: Martha Graham. The Evolution of her Dance Theory and Training, Pennington 1991

Stewart, Virginia, comp.: Modern Dance, New York 1991

Stodelle, Ernestine: The Dance Technique of Doris Humphrey, Princetown 1978

Warren, Larry: Lester Horton, Modern Dance Pioneer, New York 1991

Cohan, Robert: The Dance Workshop, London 1986

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě aktivní účasti na cvičeních a seminářích.

Poznámka

Není žádná poznámka

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů