Moderní tanec 1 (pedagogika tance)

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107MTP1 zápočet 2 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 14 až 24 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Helena ARENBERGEROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena ARENBERGEROVÁ

Obsah

Studenti se seznamují se základy moderních tanečních technik (Graham, Limón), prohlubují své dovednosti v těchto technikách.

Výsledky učení

Seznámení studentů se základy moderních tanečních technik, pochopení jedinečnosti pohybového stylu moderního tance.

Předpoklady a další požadavky

Fyzické předpoklady pro studium tanečního umění, pohybové dovednosti na pokročilé úrovni, pedagogický talent.

Literatura

Feldenkrais, Moshé: Awarness through Movement, New York 1949

Lewis, Daniel: The Illustrated Dance Technique of José Limón, New York 1984

Schurr, Gertrude; Yocom,R.D.: Modern Dance (Techniques and teaching)

Horosko, Marian: Martha Graham. The Evolution of her Dance Theory and Training, Pennington 1991

Stewart, Virginia, comp.: Modern Dance, New York 1991

Stodelle, Ernestine: The Dance Technique of Doris Humphrey, Princetown 1978

Warren, Larry: Lester Horton, Modern Dance Pioneer, New York 1991

Cohan, Robert: The Dance Workshop, London 1986

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě aktivní účasti na cvičeních a seminářích.

Poznámka

Není žádná poznámka

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů