Metodika klasického tance 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107MK3 zápočet 4 česky zimní

Garant předmětu

Mahulena KŘENKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mahulena KŘENKOVÁ

Obsah

Rozbor nových prvků (orientační seznam):

a la barre:

au millieu:

Na základě osvojení si nových prvků studenti vytvářejí kombinace v rámci střední etapy výuky, které vzájemně rozebírají a hodnotí.

Hudební doprovod ve středních ročnících je rozmanitější než v základní etapě výuky, charakter hudebního rytmu se mění i během cvičení. V základním nácviku, ale zachováváme jednoduchý rytmus. Stále zdůrazňujeme význam hudební preparace, která se v mnoha případech zkracuje a která určuje především tempo cvičení.

Přestože v osobnosti A.Vaganovové nacházíme určující představitelku výukové metody klasického tance, seznamujeme studenty alespoň fakultativně s jinými výukovými systémy, jejichž vznik je spojen s dalšími velkými osobnostmi tance (např. Cecchetti, Bournonville, Balanchine) a srovnáváme jejich odlišnosti.

Na základě hospitací 4. a 5. ročníků tanečních konzervatoří, vznikají v rámci předmětu zajímavé diskuse, ve kterých studenti rozebírají své poznatky, některé následně aplikují ve svém pedagogickém výstupu, či vlastní pedagogické praxi.

Výsledky učení

Cílem předmětu je rozvíjení didaktických poznatků v oblasti klasického tance, jedná se především o rozbor nových prvků a la barre a au milieu střední etapy výuky (4.-5.ročník). Utváří se schopnost samostatného vedení hodiny klasického tance.

Předpoklady a další požadavky

Praktická i teoretická znalost metodiky klasického tance základní etapy výuky (1.- 3. ročník).

Literatura

A.Vaganovová: Základy klasického tance, 1980 Praha; N.I. Tarasov: Klasický tanec, 1983 Praha; V. Mejová - N. Bazarovová: Abeceda klasického tance I.-III., 1980 Praha; N. Bazarovová: Abeceda klasického tance IV.-V., 1985 Praha; V. Kostrovická - A. Pisarev: Klasičeskij taněc, 1976 Leningrad; V. Kostrovická: 100 urokov klasičeskogo taňca, 1972 Leningrad; Akademija russkogo baleta A. Vaganovovoj (Klasické taneční osnovy), 2000 Petrohrad.; V. Ždychincová ? O. Pásková: Metodické poznámky ke klasickému tanci I. a II., 1973 Praha; Kolektiv autorů pod vedením G.Lorince: Methodik des klassischen Tanzes, 1975 Berlin; V. Janeček: Metodika klasického tance v umělecké škole (Cecchettiho metoda), 1993 Praha; C. Beaumont - Idzikovský: A Manual of the Theory and Practice of Classical Theatrical Dancing - Cecchetti method, 1932 London; W.Warren: Classical Ballet Technique, 1989 Florida; S. Lifar: Traité de Danse Academique; S. Schorer: Balanchine Technique, 1999 New York; T. Karsavina: Ballet Technique; J. Gabriel: Ballet School; Maria Fay: Mind over body, 1997 London; L. Kirstein: Ballet Alphabet, 1939 New York; G. Grant: Manual and Dictionary of Classical Ballet, 1967 New York; CD-ROM: Ballet on CD-ROM by V.Morgan; Video: Slovník klasického baletu, Balanchine Esseys - SAB (1994 New York); D. Howard - Beginners (1981 New York), Intermediets, M.Fay - Faults, Corrections, Perfections (1990 Londýn), F. Jhung - Basic Ballet ( 2002 New York), B. Fewster - Pointe by Point (1980 Londýn), Bujones in Class (1986 Danzart)

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách

schopnosti metodicky pracovat s daným materiálem

prezentace

Zkouška ústní-praktická.

Celkové hodnocení: 30% aktivita 30% metodická práce 30% prezentace 10% zkouška

Webová stránka předmětu

Výuka
předmětu
je
podporována
e-learningovou
formou.
http://moodle.amu.cz/course/view.php?id=311

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
KŘENKOVÁ M.
14:15–15:45
(paralelka 1)
místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
KŘENKOVÁ M.
16:00–17:30
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:15–15:45 Mahulena KŘENKOVÁ bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 1
St 16:00–17:30 Mahulena KŘENKOVÁ bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů