Kineziologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KIN1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jiří ČUMPELÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ČUMPELÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je posílit schopnost vnímání pohybu vlastního těla, zejména v rovině funkcí pohybového aparátu ve vztahu k prostoru. Pohybová zkušenost je konfrontována s anatomickými a fysiologickými zákonitostmi lidského těla.

Forma studia

Přednáška, cvičení, seminář

Předpoklady a další požadavky

Pro absolvování předmětu je nezbytná rozvinutá pohybová zkušenost, nejlépe taneční.

Obsah kurzu

V prvním semestru se přednášky zabývají následujícími tématy:

Teoretický výklad je doplnován o praktické demonstrace a aktivní cvičení studentů.

Doporučená nebo povinná literatura

Dylevský, I.: Funkční anatomie člověka, Praha 1996-98.

Dylevský, I. a kol.:Funkční anatomie, Grada 2000.

Mrázková, O.-Hergetová, E.: Funkční anatomie - modelové testy z anatomie, 2000.

Fenajs, H.: obrazový anatomický slovník, Grada 1999.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních a seminářích

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost S05
sál č.5 půda

(Anenský areál - Anenské nám.2, 110 00 Praha 1)
ČUMPELÍK J.
14:15–15:45
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:15–15:45 Jiří ČUMPELÍK sál č.5 půda
Anenský areál - Anenské nám.2, 110 00 Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů