Kineziologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KIN1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiřina TRNKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je posílit schopnost vnímání pohybu vlastního těla, zejména v rovině funkcí pohybového aparátu ve vztahu k prostoru. Pohybová zkušenost je konfrontována s anatomickými a fysiologickými zákonitostmi lidského těla.

Forma studia

Přednáška, cvičení, seminář

Předpoklady a další požadavky

Pro absolvování předmětu je nezbytná rozvinutá pohybová zkušenost, nejlépe taneční.

Obsah kurzu

V prvním semestru se přednášky zabývají následujícími tématy:

Teoretický výklad je doplnován o praktické demonstrace a aktivní cvičení studentů.

Doporučená nebo povinná literatura

Dylevský, I.: Funkční anatomie člověka, Praha 1996-98.

Dylevský, I. a kol.:Funkční anatomie, Grada 2000.

Mrázková, O.-Hergetová, E.: Funkční anatomie - modelové testy z anatomie, 2000.

Fenajs, H.: obrazový anatomický slovník, Grada 1999.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních a seminářích

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů