Kineziologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KIN1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiřina TRNKOVÁ

Obsah

V prvním semestru se přednášky zabývají následujícími tématy:

Teoretický výklad je doplnován o praktické demonstrace a aktivní cvičení studentů.

Výsledky učení

Cílem předmětu je posílit schopnost vnímání pohybu vlastního těla, zejména v rovině funkcí pohybového aparátu ve vztahu k prostoru. Pohybová zkušenost je konfrontována s anatomickými a fysiologickými zákonitostmi lidského těla.

Předpoklady a další požadavky

Pro absolvování předmětu je nezbytná rozvinutá pohybová zkušenost, nejlépe taneční.

Literatura

Dylevský, I.: Funkční anatomie člověka, Praha 1996-98.

Dylevský, I. a kol.:Funkční anatomie, Grada 2000.

Mrázková, O.-Hergetová, E.: Funkční anatomie - modelové testy z anatomie, 2000.

Fenajs, H.: obrazový anatomický slovník, Grada 1999.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních a seminářích

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů