Zjednodušený studijní plán Obor Pedagogika tance (Bc) - klasický tanec

Katedra tance

Studijní obor: Pedagogika tance
Studijní program: Taneční umění

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
107DTH1 Dějiny a teorie hudby 1 Z 3
107HV1 Hlasová výchova 1 Z 2
107KIN1 Kineziologie 1 Z 2
107KTP1 Klasický tanec 1 (pedagogika tance) Z 2
107LTP1 Lidový tanec 1 (pedagogika tance) Z 2
107MTP1 Moderní tanec 1 (pedagogika tance) Z 2
107PPR1 Pedagogický proseminář 1 Z 3
107PDT1 Přehled dějin tance a baletu 1 Z 4
107UTPE1 Úvod do taneční pedagogiky 1 Z 4
107ZPP1 Základy pohybové průpravy 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 Z 1
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
107DTH2 Dějiny a teorie hudby 2 ZK 3
107HV2 Hlasová výchova 2 Z 2
107KIN2 Kineziologie 2 ZK 2
107KTP2 Klasický tanec 2 (pedagogika tance) ZK 2
107LTP2 Lidový tanec 2 (pedagogika tance) ZK 2
107MTP2 Moderní tanec 2 (pedagogika tance) ZK 2
107PPR2 Pedagogický proseminář 2 ZK 3
107PDT2 Přehled dějin tance a baletu 2 ZK 4
107UTPE2 Úvod do taneční pedagogiky 2 ZK 4
107ZPP2 Základy pohybové průpravy 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 ZK 2
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 61

2. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 16
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 18
Celkem kreditů za ročník 60