Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Bc) - výběr

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
107CT Cunningham technika česky St
14:15–15:45
černý sál
Z 2 2T Z 2 2T
107HT1 Historické tance 1 česky Z 2 2T
107HT2 Historické tance 2 česky Út
16:00–17:30
bílý sál
Z 2 2T
107INP1 Interpretační praxe 1 česky Z 2 2T
107INP2 Interpretační praxe 2 česky ZK 2 2T
107LAP1 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 1 česky Z 2 1T
107LAP2 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 2 česky Čt
14:15–15:45
černý sál
Z 2 1T
107LTK1 Lidová taneční kultura 1 česky Z 3 2T
107LTK2 Lidová taneční kultura 2 česky Út
09:00–10:30
učebna
ZK 3 2T
107LTS1 Lidový tanec v proměnách prostoru a času - seminář 1 česky Z 2 2T
107LTS2 Lidový tanec v proměnách prostoru a času - seminář 2 česky Z 2 2T
107PI1 Pilates 1 česky Z 2 2T
107PI2 Pilates 2 česky Po
17:45–19:15
černý sál
Z 2 2T
107RL1 Repertoár lidového tance 1 česky Z 2 2T
107SOKT Soustředění katedry tance česky Z 2 Z 2
107TAK1 Tanec a kamera 1 česky Z 2 2T
107TAK2 Tanec a kamera 2 česky
09:00–10:30
učebna počítačová
Z 2 2T
107TNS1 Tanec na špičkách 1 česky Z 2 1T
107TNS2 Tanec na špičkách 2 česky Út
12:30–14:00
bílý sál
Z 2 1T
107TIS1 Taneční improvizace - seminář 1 česky Z 2 2T
107TIS2 Taneční improvizace - seminář 2 česky Po
10:45–12:15
bílý sál
Z 2 2T
107TKT1 Trénink klasického tance 1 česky Z 2 2T
107TKT2 Trénink klasického tance 2 česky Z 2 2T
107TLT1 Trénink lidového tance 1 česky Z 2 2T
107TLT2 Trénink lidového tance 2 česky Čt
09:00–10:30
bílý sál
Z 2 2T
107TST1 Trénink současného tance 1 česky Z 2 2T
107TST2 Trénink současného tance 2 česky Po
09:00–10:30
černý sál
Z 2 2T
107ZTP1 Základy taneční produkce 1 česky Z 1 1T
107ZTP2 Základy taneční produkce 2 česky Čt
09:00–10:30
učebna počítačová
Z 1 1T