Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Bc) - výběr

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
107CT Cunningham technika
 
anglicky, česky Z 2 2T Z 2 2T Předmět není vypsán
107HT1 Historické tance 1 česky Út
16:00–17:30
bílý sál
Z 2 2CT
107HT2 Historické tance 2
 
česky Z 2 2CT Předmět není vypsán
107INP1 Interpretační praxe 1 česky Z 2 2T
107INP2 Interpretační praxe 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
107LAP1 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 1 česky viz detail Z 2 1T
107LAP2 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 2
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
107LTK1 Lidová taneční kultura 1 česky Út
16:00–17:30
učebna
Z 3 2PT
107LTK2 Lidová taneční kultura 2
 
česky ZK 3 2PT Předmět není vypsán
107LTS1 Lidový tanec v proměnách prostoru a času - seminář 1 česky Út
14:15–15:45
černý sál
Z 2 2ST
107LTS2 Lidový tanec v proměnách prostoru a času - seminář 2
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
107PI1 Pilates 1 česky Po
17:45–19:15
bílý sál
Z 2 2T
107PI2 Pilates 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107PVT1 Psychologie vnímání tance 1
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
107PVT2 Psychologie vnímání tance 2
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
107SFM1 Seminář Franklinovy metody 1
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
107SFM2 Seminář Franklinovy metody 2
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
107SOKT Soustředění katedry tance
 
česky Z 2 Z 2 Předmět není vypsán
107TAK1 Tanec a kamera 1 česky St
17:45–19:15
učebna počítačová
Z 2 2T
107TAK2 Tanec a kamera 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107TNS1 Tanec na špičkách 1
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
107TNS2 Tanec na špičkách 2
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
107TIS1 Taneční improvizace - seminář 1 česky
10:45–12:15
černý sál
Z 2 2T
107TIS2 Taneční improvizace - seminář 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107TM Taneční medicína česky Z 2 2T Z 2 2T
107TKT1 Trénink klasického tance 1 česky Čt
12:30–14:00
bílý sál
Z 2 2T
107TKT2 Trénink klasického tance 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107TLT1 Trénink lidového tance 1 česky St
10:45–12:15
černý sál
Z 2 2T
107TLT2 Trénink lidového tance 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107TST1 Trénink současného tance 1 česky Po
09:00–10:30
černý sál
Z 2 2T
107TST2 Trénink současného tance 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107ZTP1 Základy taneční produkce 1 česky Čt
12:30–14:00
učebna počítačová
Z 1 1T
107ZTP2 Základy taneční produkce 2
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán