Moderní tanec 2 (pedagogika tance)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107MTP2 ZK 2 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 8 až 18 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení studentů se základy moderních tanečních technik (Graham, Limón), pochopení jedinečnosti pohybového stylu moderního tance.

Forma studia

Kontaktní výuka formou praktických cvičení

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Moderní tanec 1.

Obsah kurzu

Předmět navazuje na Moderní tanec 1. Studenti prohlubují své dovednocti v moderních tanečních technikách (Graham, Limón), začínají tvůrčím způsobem pracovat s osvojeným pohybovým materiálem.

Doporučená nebo povinná literatura

Feldenkrais, Moshé: Awarness through Movement (Pohybem k sebeuvědomění), Praha 1996

Lewis, Daniel: The Illustrated Dance Technique of José Limón, New York 1984

Schurr, Gertrude; Yocom, R.D.:Modern Dance (Techniques and teaching)

Horosko, Marian: Martha Graham. The Evolution of her Dance Theory and Training, Pennington 1991

Stewart, Virginia, comp.: Modern Dance, New York 1991

Stodelle, Ernestine: The Dance Technique of Doris Humphrey, Princetown 1978

Warren, Larry: Lester Horton, Modern Dance Pioneer, New York 1991

Cohan, Robert: The Dance Workshop, London 1986

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru je vyžadována aktivní účast při praktických cvičeních, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Zkouška před komisí, její součástí je krátký pedagogický výstup.

Poznámka

Není žádná poznámka

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů