Moderní tanec 2 (pedagogika tance)

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107MTP2 zkouška 2 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 8 až 18 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Helena ARENBERGEROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena ARENBERGEROVÁ

Obsah

Předmět navazuje na Moderní tanec 1. Studenti prohlubují své dovednocti v moderních tanečních technikách (Graham, Limón), začínají tvůrčím způsobem pracovat s osvojeným pohybovým materiálem.

Výsledky učení

Seznámení studentů se základy moderních tanečních technik (Graham, Limón), pochopení jedinečnosti pohybového stylu moderního tance.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Moderní tanec 1.

Literatura

Feldenkrais, Moshé: Awarness through Movement (Pohybem k sebeuvědomění), Praha 1996

Lewis, Daniel: The Illustrated Dance Technique of José Limón, New York 1984

Schurr, Gertrude; Yocom, R.D.:Modern Dance (Techniques and teaching)

Horosko, Marian: Martha Graham. The Evolution of her Dance Theory and Training, Pennington 1991

Stewart, Virginia, comp.: Modern Dance, New York 1991

Stodelle, Ernestine: The Dance Technique of Doris Humphrey, Princetown 1978

Warren, Larry: Lester Horton, Modern Dance Pioneer, New York 1991

Cohan, Robert: The Dance Workshop, London 1986

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru je vyžadována aktivní účast při praktických cvičeních, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Zkouška před komisí, její součástí je krátký pedagogický výstup.

Poznámka

Není žádná poznámka

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů