Úvod do taneční pedagogiky 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107UTPE1 zápočet 4 česky zimní

Garant předmětu

Václav JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK

Obsah

a)utváření školy klasického tance evropské tradice v kontextu prolínání mezinárodních stylů

b)trend pohybu výrazných mistrovských osobností - detaily a odlišnosti stylotvorného a historického významu. Tento bohatý záběr znalostí zvyšuje nároky na pedagogické vedení a také umožňuje rozvoj schopností tanečníků a jejich výkonů. Současně ovlivňuje inspiraci choreografů a tím celý vývoj tance.

c)látka, mapující nejvýraznější pedagogické osobnosti a jejich učební systémy, např.: Agrippina Vaganovová, Nikolaj Tarasov, Enrico Cecchetti, Auguste Bournonville, George Balanchine atd., dále jsou posluchači uvedeni do pravidel práce s korepetitorem, hudební literaturou, systémem hudebního frázování, významu preparací a závěrů, hudební improvizace, tempa, dynamiky atd. s ohledem na specifický účel hudebního doprovodu k baletním exercise.

Výsledky učení

Přehled didaktických postupů v kontextu s dějinami taneční pedagogiky, vznikem a rozvojem kánonu klasické taneční techniky a baletu. Schopnost srozumitelného a logického výkladu metodiky klasického tance, organizace výuky, práce s hudebním doprovodem.

Předpoklady a další požadavky

Rozšířené znalosti o systému taneční pedagogiky, stylu, formě a obsahu rozvíjející praktické zkušenosti a rozmanité teoretické znalosti v tanečním umění. Prokázání schopností a vědomostí vedoucí k maximálnímu výkonu budoucího tanečníka v duchu pestré škály taneční virtuozity.

Literatura

Mejová V., Bazarovová N.: Abeceda klasického baletu, Praha 1980.

Vaganovová, Agrippina: Základy klasického tance, Praha 1981.

Blasis, Carlo: Zákl. pojednání o teorii a praxi tanečního umění, Praha 1947.

Schorer, Suki: Suki Schorer on Balanchine Technique, 2000.

Au, Susan: Ballet & Modern Dance, London 1995.

Warren G. W.: Classical Ballet Technique, 1989.

Kirstein L., Stuart M.: The Classic Ballet, 1998.

Kensley L., Sinclair J.: A Dictionary of Ballet Terms, 1979.

Franklin E.: Dance Imagery, Human Kinetics, 1996,

Royce, Anya Peterson.: The Antropology of Dance, Bloomington 1977.

Copeland, Roger: What is Dance?, New York 1983.

Cohan, Selma Jeanne: Encyclopedie of Dance, New York, Oxford 1998.

Koegler, Horst: The Concise Oxford Dictionary of Ballet, Oxford 1977.

Dance Europe Magazin

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškáxh, seminářích

vypracování semestrální práce

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Zkouška písemná a ústní. Celkové hodnocení se skládá ze 60% z hodnocení aktivity na seminářích, 20% z písemné části zkoušky a 20% z ústní části zkoušky.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na přednáškách/seminářích, zpracování a prezentace seminární práce.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů