Technika klasického tance 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TEK4 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Mahulena KŘENKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK, Mahulena KŘENKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je poskytnout studentům detailní znalost techniky klasického tance, zprostředkovat pochopení principů tvoření jednotlivých prvků a vazeb tak, aby s nimi mohli pedagogicky pracovat. Výuka sleduje osnovy tanečních konzervatoří.

Forma studia

Předmět navazuje na techniku klasického tance 3, pokračuje v osvojování prvků klasické taneční techniky v rozsahu 4. a 5. ročníku taneční konzervatoře, důraz je položen na pedagogické aspekty zvládnutí technických problémů.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá rozvinutou znalost techniky klasického tance, cílem není výchova intepreta, ale pedagoga. Výuka v jednotlivých semestrech na sebe navazuje, vždy je nutné absolvování předchozích semestrů.

Obsah kurzu

Systematické propracovávání nových prvků klasického tance 4. a 5. ročníku a zároveň souběžné opakování a procvičování prvků již dříve probraných, které se objevují ve vazbách a kombinacích určených pro střední etapu výuky. V tomto semestru v návaznosti na metodiku propracováváme především cvičení allegra, fakultativně cvičení sur le pointes.

Rozvoj koordinace pohybu, práce hlavy, paží, cit pro épaulement, rozvoj uměleckého a scénického cítění. Důraz na paměť, vytrvalost, muzikálnost, zrychlování tempa, zařazování složitějších skokových variací s důrazem na čisté provedení vazebných prvků. Zvláštní důraz kladen na princip techniky odrazu a dopadu skoku, na techniku skoku battu a na koordinaci paží během allegrových variací.

Doporučená nebo povinná literatura

A.Vaganovová: Základy klasického tance, 1980 Praha; N.I. Tarasov: Klasický tanec, 1983 Praha; V. Mejová - N. Bazarovová: Abeceda klasického tance I.-III., 1980 Praha; N. Bazarovová: Abeceda klasického tance IV.-V., 1985 Praha; V. Kostrovická - A. Pisarev: Klasičeskij taněc, 1976 Leningrad; V. Kostrovická: 100 urokov klasičeskogo taňca, 1972 Leningrad; Akademija russkogo baleta A. Vaganovovoj (Klasické taneční osnovy), 2000 Petrohrad.; V. Ždychincová ? O. Pásková: Metodické poznámky ke klasickému tanci I. a II., 1973 Praha; Kolektiv autorů pod vedením G.Lorince: Methodik des klassischen Tanzes, 1975 Berlin; V. Janeček: Metodika klasického tance v umělecké škole (Cecchettiho metoda), 1993 Praha; C. Beaumont - Idzikovský: A Manual of the Theory and Practice of Classical Theatrical Dancing - Cecchetti method, 1932 London; W.Warren: Classical Ballet Technique, 1989 Florida; S. Lifar: Traité de Danse Academique; S. Schorer: Balanchine Technique, 1999 New York; T. Karsavina: Ballet Technique; J. Gabriel: Ballet School; Maria Fay: Mind over body, 1997 London; L. Kirstein: Ballet Alphabet, 1939 New York; G. Grant: Manual and Dictionary of Classical Ballet, 1967 New York; CD-ROM: Ballet on CD-ROM by V.Morgan; Video: Slovník klasického baletu, Balanchine Esseys - SAB (1994 New York); D. Howard - Beginners (1981 New York), Intermediets, M.Fay - Faults, Corrections, Perfections (1990 Londýn), F. Jhung - Basic Ballet ( 2002 New York), B. Fewster - Pointe by Point (1980 Londýn), Bujones in Class (1986 Danzart)

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

základních a středně pokročilých dovedností techniky klasického tance

aktivní účasti

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů