Metodika klasického tance 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107MEK2 ZK 4 1+1/T česky letní

Garant předmětu

Tereza KRUPIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza KRUPIČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Navazuje na studium předchozího ročníku. Završení základního (začátečního) stupně etapy výuky klasického tance (v návaznosti na Metodiku klasického tance 1). Pokročilý metodický rozbor, výklad a zadání nejen jednotlivých prvků, ale příkladu stavby celé učební a výukové lekce. Princip spojení každé výukové vazby s rozvojem žádaných fyzických dispozic. Stanovení režimu zátěže, systému stereotypního opakování s maximální psychickou koncentrací a kázní.

Forma studia

Předmět navazuje na metodiku klasického tance 1. Obsahuje detailní rozbor prvků klasické taneční techniky 2. ročníku podle osnov osmileté Taneční konzervatoře. Východiskem výuky je systém A. Vaganovové, fakultativně seznamujeme posluchače také s jinými výukovými systémy (např. Enrico Cecchettiho, George Balanchina).

Předpoklady a další požadavky

Navazuje na studium předchozího ročníku. Praktické vedení a tvorba příkladných lekcí klasického tance. Systematické a promyšlené série cvičení, pravidla systému vedení hodiny v kontextu s celým školním rokem, sled, frekvence opakování a stavba kombinací do podoby lekce jako celku, s pevně stanoveným pořádkem návaznosti jednoho cvičení za druhým.

Obsah kurzu

Výukový program všech cvičení počítá s výukou pedagogických principů rozvoje žádaných fyzických dispozic, přesně dávkovaným režimem zátěže, systémem stereotypního opakování, maximální psychickou koncentrací a pochopení látky u budoucích tanečníků. Posluchači se učí detailní a efektivní explikaci každého prvku a jak zabránit chybám v jeho provedení. Ve struktuře hodiny navazují na předchozí semestr, který doplňují především o prvky allegra a cvičení sur les pointes.

Doporučená nebo povinná literatura

Vaganovová A.: Základy klasického tance, 1981

Tarasov N. I.: Klasický tanec, 1983

Kostrovická V. ? Pisarev A.: Klasický tanec, 1968

Kostrovická V.: 100 hodin klasického tance, 1981

W. Warrenová W.: Klasická baletní technika,1989

Messerer A.: Lekce klasického tance

Janeček V.: Metodika klasického tance v uměl. škole (Cecchettiho metoda), 1993

Beaumont - Idzikovský: A Manual of the Theory and Practice of Classical Theatrical

Dancing - Cecchetti method, 1940

Lifar S.: Traité de Danse Academique, 1952

Schorer S.: Balanchine Technique, 2000

Kensley L., Sinclair J.: A Dictionary of Ballet Terms, 1977

Ždychincová. V. ? Pásková O.: Metodické poznámky ke klasickému tanci I. a II., 1978

Bazarovová.N., Mejová V.: Abeceda klasického tance, 1980

Morgan V.: Ballet CD-ROM, 1996

Ballanchine Essays

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních, seminářích

vypracování semestrální práce

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Zkouška písemná a ústní. Celkové hodnocení se skládá ze 60% z hodnocení aktivity na seminářích, 20% z písemné části zkoušky a 20% z ústní části zkoušky.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a prezentace seminární práce.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů