Kineziologie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KIN2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jiří ČUMPELÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ČUMPELÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je posílit schopnost vnímání pohybu vlastního těla, zejména v rovině funkcí pohybového aparátu ve vztahu k prostoru. Pohybová zkušenost je konfrontována s anatomickými a fysiologickými zákonitostmi lidského těla.

Forma studia

Přednáška, cvičení, seminář

Předpoklady a další požadavky

Pro absolvování předmětu je nezbytná rozvinutá pohybová zkušenost, nejlépe taneční.

Obsah kurzu

Předmět navazuje na kineziologii 1. Podává informace o základních aspektech lidského pohybu a mechanismech jeho řízení. Kromě popisu fyziologických charakteristik pohybových aktivit se studenti seznamují i se základy pohybové patologie. Přednášky se týkají následujících témat.

pojetí oboru;

analýza a funkce axiálního systému;

kineziologie horní končetiny;

kineziologie dolní končetiny;

pohybový systéma zátěž;

základy patokineziologie;

základy sportovní kineziologie

Doporučená nebo povinná literatura

Dylevský, I::Funkční anatomie člověka, Praha 1996-98.

Fenajs, H.: obrazový anatomický slovník, Grada 1999.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích a cvičeních

Podmínky úspěšného ukončení předmětu:

ústní zkouška

písemná práce

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost H0009
sekretariat

(Hartigovský palác)
ČUMPELÍK J.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:15–15:45 Jiří ČUMPELÍK sekretariat
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů