Kineziologie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KIN2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je posílit schopnost vnímání pohybu vlastního těla, zejména v rovině funkcí pohybového aparátu ve vztahu k prostoru. Pohybová zkušenost je konfrontována s anatomickými a fysiologickými zákonitostmi lidského těla.

Forma studia

Přednáška, cvičení, seminář

Předpoklady a další požadavky

Pro absolvování předmětu je nezbytná rozvinutá pohybová zkušenost, nejlépe taneční.

Obsah kurzu

Předmět navazuje na kineziologii 1. Podává informace o základních aspektech lidského pohybu a mechanismech jeho řízení. Kromě popisu fyziologických charakteristik pohybových aktivit se studenti seznamují i se základy pohybové patologie. Přednášky se týkají následujících témat.

pojetí oboru;

analýza a funkce axiálního systému;

kineziologie horní končetiny;

kineziologie dolní končetiny;

pohybový systéma zátěž;

základy patokineziologie;

základy sportovní kineziologie

Doporučená nebo povinná literatura

Dylevský, I::Funkční anatomie člověka, Praha 1996-98.

Fenajs, H.: obrazový anatomický slovník, Grada 1999.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích a cvičeních

Podmínky úspěšného ukončení předmětu:

ústní zkouška

písemná práce

Poznámka

Nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů