Kineziologie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KIN2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Vývojová kineziologie provádí studenty vertikalizačním procesem v 1. roce života dítěte a nabízí jim pohled na vznik pohybu v jednotlivých vývojových etapách. Tyto pohybové vzory nacházejí využití jak v taneční, tak pedagogické činnosti.

Výsledky učení

Předmět vychází z funkčních souvislostí a znalostí anatomie, biomechaniky a fyziologického vývoje dítěte v 1. roce života. Předmět tak studentům nabízí širší pohled na fungování lidského organismu jako celku a umožňuje jim vnímat pohyb jako přirozenou součást lidského vývoje. Cíl výuky pak směřuje k převzetí správných pohybových vzorů z vývojové kineziologie do vlastní taneční a pedagogické praxe.

Předpoklady a další požadavky

Nedílnou součást předmětu tvoří také pozorování, analýza a hodnocení pohybového projevu dítěte v 1. roce vývoje. Studenti při těchto pozorování vytvářejí ucelený kineziologický rozbor vycházející z teoretických a dílčích praktických znalostí předmětu Kineziologie 1. Učí se tak samostatné práci pro svoji budoucí pedagogickou činnost, aby obstáli ve výuce s jednotlivci i se skupinou, a byli schopni efektivně popsat, vysvětlit a opravit případné vadné pohybové vzory svých studentů.

Literatura

KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-657-1.

KRAČMAR, Bronislav. Fylogeneze lidské lokomoce. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 9788024633794.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích a cvičeních

Podmínky úspěšného ukončení předmětu:

ústní zkouška

písemná práce

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů