Tanec s partnerem 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TSP2 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří HORÁK, Andrea OPAVSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří HORÁK, Andrea OPAVSKÁ

Obsah

Hlavní principy techniky kontaktní improvizace:

tvorba pohybu díky měnícím se bodům kontaktu mezi těly tanečníků;

postupné přetáčení těla, koncentrace na rozčlenění těla, pohyb do několika směrů současně;

cítění pohybu skrze kůži, procítění pohybu zevnitř;

pohyb na místě;

pohyb v prostoru: v nízké rovině; ve středná rovině, v nejvyšší rovině;

cvičení s tlakem;

cvičení s tahem;

přebírání váhy partnera bez pozdvihu;

přebírání váhy partnera s pozdvihem.

V závěru semestru tvorba vlastních etud na základě osvojených principů, nastudování úryvků ze současné choreografie.

Výsledky učení

Cílem předmětu je seznámit posluchače s principy techniky tance v páru, a to jednak v oblasti klasického akademického tance, jednak ve sféře současného tance. Důraz spočívá na praktickém zvládnutí techniky tance s partnerem.

Předpoklady a další požadavky

Pro vstup do předmětu je nutná dobrá znalost tanečních technik (klasického i moderního tance).

Literatura

Birkmann, Ulla: Kontaktimprovisation - Neue Bewegung im Tanz, Frankfurt am Main 1990.

Černá, Eva: Kontaktní improvizace, diplomová práce, HAMU Praha 1996.

Cohen, Bonnie Bainbridge: Sensing, Feeling, and Action, Northampton 1993.

Novack, Cynthia Jean: Sharing the Dance, Madison 1990.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách a cvičeních.

K úspěšnému složení zkoušky je požadováno vytvoření pohybové studie z každé techniky.

Poznámka

Není žádná poznámka

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
HORÁK J.
17:45–19:15
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 17:45–19:15 Jiří HORÁK bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů