Tanec s partnerem 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TSP2 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit posluchače s principy techniky tance v páru, a to jednak v oblasti klasického akademického tance, jednak ve sféře současného tance. Důraz spočívá na praktickém zvládnutí techniky tance s partnerem.

Forma studia

Přednáška, praktická cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Pro vstup do předmětu je nutná dobrá znalost tanečních technik (klasického i moderního tance).

Obsah kurzu

Hlavní principy techniky kontaktní improvizace:

tvorba pohybu díky měnícím se bodům kontaktu mezi těly tanečníků;

postupné přetáčení těla, koncentrace na rozčlenění těla, pohyb do několika směrů současně;

cítění pohybu skrze kůži, procítění pohybu zevnitř;

pohyb na místě;

pohyb v prostoru: v nízké rovině; ve středná rovině, v nejvyšší rovině;

cvičení s tlakem;

cvičení s tahem;

přebírání váhy partnera bez pozdvihu;

přebírání váhy partnera s pozdvihem.

V závěru semestru tvorba vlastních etud na základě osvojených principů, nastudování úryvků ze současné choreografie.

Doporučená nebo povinná literatura

Birkmann, Ulla: Kontaktimprovisation - Neue Bewegung im Tanz, Frankfurt am Main 1990.

Černá, Eva: Kontaktní improvizace, diplomová práce, HAMU Praha 1996.

Cohen, Bonnie Bainbridge: Sensing, Feeling, and Action, Northampton 1993.

Novack, Cynthia Jean: Sharing the Dance, Madison 1990.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách a cvičeních.

K úspěšnému složení zkoušky je požadováno vytvoření pohybové studie z každé techniky.

Poznámka

Není žádná poznámka

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů