Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Choreografie (Mg)

Studijní program: Taneční umění
Katedra tance
Studijní obor: Choreografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
107CHRE* Choreografie a režie
Z-4-2T
ZK-4-2T
Z-4-2T
ZK-4-2T
16
107CHD* Choreografie 20. století
Z-3-2T
ZK-3-2T
6
Minimální počet kreditů 22
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
107CHS* Choreografický seminář
Z-4-2T
Z-4-2T
Z-4-2T
Z-4-2T
16
107PDP* Příprava diplomové práce
Z-5-
Z-5-
Z-15-
Z-15-
40
107RCH* Repertoár pro choreografii
Z-2-2T
Z-2-2T
4
107TSP* Tanec s partnerem
Z-2-2T
Z-2-2T
4
Minimální počet kreditů 70
Povinně volitelné předměty
107VC* Výběrová přednáška z dějin tance C
Z-3-2T
ZK-3-2T
6
107VSB-N Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy B (Mg) - povinný výběr
-3-
1 předmět
-3-
1 předmět
6
107KA Výběrový praktický taneční kurz A (Mg) - povinný výběr
-2-
1 předmět
-2-
1 předmět
-2-
1 předmět
-2-
1 předmět
8
Minimální počet kreditů 20
Volitelné předměty
107CH4N Volitelné předměty pro obor Choreografie (Mg) - výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 112
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 8
Celkový počet kreditů 120
① Výběrový praktický taneční kurz A (Mg) - povinný výběr [107KA]

Předměty lze zapsat opakovaně, nutno splnit 4 předměty.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

② Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů