Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Choreografie (Mg)

Studijní obor: Choreografie
Katedra tance
Studijní program: Taneční umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
107CHD* Choreografie 20. století
Z-3-2T
ZK-3-2T
6
107CHRE* Choreografie a režie
Z-4-2T
ZK-4-2T
Z-4-2T
ZK-4-2T
16
Minimální počet kreditů 22
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
107CHS* Choreografický seminář
Z-4-2T
Z-4-2T
Z-4-2T
Z-4-2T
16
107PDP* Příprava diplomové práce
Z-5-
Z-5-
Z-15-
Z-15-
40
107RCH* Repertoár pro choreografii
Z-2-2T
Z-2-2T
4
107TSP* Tanec s partnerem
Z-2-2T
Z-2-2T
4
Minimální počet kreditů 64
Povinně volitelné předměty
107VC* Výběrová přednáška z dějin tance C
Z-3-2T
ZK-3-2T
6
107VSB-N Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy B (Mg) - povinný výběr
-3-
1 předmět
-3-
1 předmět
6
107KA Výběrový praktický taneční kurz A (Mg) - povinný výběr
-2-
1 předmět
-2-
1 předmět
-2-
1 předmět
-2-
1 předmět
8
702CJN Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr
Z-1-2/T
1 předmět
ZK-2-2/T
1 předmět
3
Minimální počet kreditů 23
Volitelné předměty
107CH4N Volitelné předměty pro obor Choreografie (Mg) - výběr
0
703PRV Pohybová a relaxační výchova - výběr
0
703TV Tělesná výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 109
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 11
Celkový počet kreditů 120
Výběrový praktický taneční kurz A (Mg) - povinný výběr [107KA]

Předměty lze zapsat opakovaně, nutno splnit 4 předměty.

Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr [702CJN]

Cizí jazyk musí být zakončen zkouškou na úrovni B2 - můžete pokračovat ve stejném jazyce (z Bc studia).

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů