Výběrová přednáška z dějin tance C 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107VC1 Z 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HAYASHI

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je dále rozvíjet a prohlubovat historické znalosti vývoje taneční kultury z bakalářského studia ve směru detailního poznání dílčích témat.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá absolvování historických přednášek bakalářského stupně oboru Taneční věda a základů taneční vědy.

Obsah kurzu

Konkrétní náplň předmětu vyplývá ze zaměření přednášky vypsané pro daný školní rok. Jedná se o přednášky Tanec v náboženství a filosofii, Dějiny taneční hudby, Vývoj divadelního tance 17. a 18. století. Podrobný sylabus viz tam. Přednáška tanec v náboženství a filosofii je koncipována jako výklad historického vývoje vztahu tance a náboženství od dob prehistorických, přes jednotlivé významné starověké náboženské systémy k dnes existujícím náboženstvím. Zvláštní pozornost je věnována místu tance v křesťnském náboženství a jeho proměnám. Diskutováno je jak místo tance v rámci náboženského ritu, tak vztah daného náboženství k tanci, vyjádřený v teoretickém diskurzu.

Doporučená nebo povinná literatura

Manor, Giora: The Bible as Dance. Dance Magazine, 1978, December, s. 55-86.

Oesterley, W. O. E.: Sacred Dance, Cambridge 1923.

Sachs, Curt: World History of the Dance, New York 1937.

Literatura k předmětům Dějiny taneční hudby, Vývoj divadelního tance 17. a 18. století

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita při přednáškách.

Poznámka

Téma přednášky: Balet po roce 1945 1

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost H2025
učebna

(Hartigovský palác)
HAYASHI L.
16:00–17:30
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 16:00–17:30 Lucie HAYASHI učebna
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů