Výběrová přednáška z dějin tance C 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107VC2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je dále rozvíjet a prohlubovat historické znalosti vývoje taneční kultury z bakalářského studia ve směru detailního poznání dílčích témat.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá absolvování historických přednášek bakalářského stupně oboru Taneční věda a základů taneční vědy.

Obsah kurzu

Konkrétní náplň předmětu vyplývá ze zaměření přednášky vypsané pro daný školní rok. Jedná se o přednášky Tanec v náboženství a filosofii, Dějiny taneční hudby, Vývoj divadelního tance 17. a 18. století. Podrobný sylabus viz tam. Přednáška Tanec v náboženství a filosofii je koncipována jako výklad historického vývoje vztahu tance a náboženství od dob prehistorických, přes jednotlivé významné starověké náboženské systémy k dnes existujícím náboženstvím. Zvláštní pozornost je věnována místu tance v křesťnském náboženství a jeho proměnám. Diskutováno je jak místo tance v rámci náboženského ritu, tak vztah daného náboženství k tanci, vyjádřený v teoretickém diskurzu.

Doporučená nebo povinná literatura

Manor, Giora: The Bible as Dance. Dance Magazine, 1978, December, s. 55-86.

Oesterley, W. O. E.: The Sacred Dance, Cambridge 1923.

Sach, Curt: World History of the Dance, New York 1937.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita při přednáškách.

Poznámka

Téma přednášky: Balet po roce 1945 2

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů