Choreografický seminář 7

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHSE7 Z 4 2T česky zimní

Garant předmětu

Jan KODET

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan KODET

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je rozvíjet choreografické zkušensoti posluchačů prostřednictvím různorodých choreografických úkolů. V jejich rámci se řeší otázky vztahu tance a každodenního pohybového projevu, stylizace pohybu, vztahu tance a hudby (zvuku), tance a výtvarného umění atd. Důraz spočívá na vlastní tvůrčí aktivitě studentů.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Znalost základů kompozice,schopnost vytvořit pohybový motav na zadanou hudbu v reálném čase, zkušenost práce s interpretem i více interprety, pravidelná přítomnost na hodinách

Obsah kurzu

Program nabízí poznání dalších způsobů choreografické tvorby. Zaměřuje se na minimalismus v tanci. Na základě pochopení minimalistických postupů v choreografii. Nové postupy tvorby pohybových struktur. Pochopení těchto postupů a inspirace v jiných druzích umění (převším v hudební skladbě) a jejich aplikace v taneční kompozici. Vyzkoušení a zapojení principů náhody, dětských her a dalších možností tvorby. Vytvoření choreografické etudy na minimalistickou hudební skladbu, minimalistické etudy na ticho, rytmus (vlastní zvukový doprovod), práce s jinou, ne minimalistickou hudbu.

Doporučená nebo povinná literatura

Humphrey, Doris: The Art of Making Dances, 1959.

Praagh, Peggy van; Brinson, Peter: Choreographic Art, 1963.

Kröschlová, Jarmila: Výrazový tanec, Praha 1964.

Mlíkovská, Jiřina: Choreografické etudy, Praha 1964.

Mlíkovská, Jiřina: Vybrané kapitola z choreografie, Praha 1990.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích

vytvoření pohybové studie na zadané téma

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H1041
černý sál

(Hartigovský palác)
KODET J.
14:15–15:45
(paralelka 1)
Út
St
místnost S05
sál č.5 půda

(Anenský areál - Anenské nám.2, 110 00 Praha 1)
KODET J.
16:00–17:30
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:15–15:45 Jan KODET černý sál
Hartigovský palác
paralelka 1
St 16:00–17:30 Jan KODET sál č.5 půda
Anenský areál - Anenské nám.2, 110 00 Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů