Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Choreografie (Mg) – 2. ročník

Studijní obor: Choreografie
Katedra tance
Studijní program: Taneční umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Choreografie a režie 107CHRE3 Z 4 2T 107CHRE4 ZK 4 2T
Minimální počet kreditů za semestr 4 4
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Choreografický seminář 107CHSE7 Z 4 2T 107CHSE8 Z 4 2T
Příprava diplomové práce 107PDPR3 Z 15 107PDPR4 Z 15
Minimální počet kreditů za semestr 19 19
Povinně volitelné předměty
Výběrový praktický taneční kurz A (Mg) - povinný výběr 2 2
Minimální počet kreditů za semestr 2 2
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Choreografie (Mg) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 25 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Výběrový praktický taneční kurz A (Mg) - povinný výběr [107KA]

Předměty lze zapsat opakovaně, nutno splnit 4 předměty.

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.