Zjednodušený studijní plán Obor Choreografie (Mg)

Katedra tance

Studijní program: Taneční umění
Studijní obor: Choreografie

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
107CHS5 Choreografický seminář 5 Z 4
107CHD1 Choreografie 20. století 1 Z 3
107CHRE1 Choreografie a režie 1 Z 4
107PDP1 Příprava diplomové práce 1 Z 5
107RCH3 Repertoár pro choreografii 3 Z 2
107TSP1 Tanec s partnerem 1 Z 2
107VC1 Výběrová přednáška z dějin tance C 1 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy B (Mg) - povinný výběr 3
výběr ze skupiny Výběrový praktický taneční kurz A (Mg) - povinný výběr 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Choreografie (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
107CHS6 Choreografický seminář 6 Z 4
107CHD2 Choreografie 20. století 2 ZK 3
107CHRE2 Choreografie a režie 2 ZK 4
107PDP2 Příprava diplomové práce 2 Z 5
107RCH4 Repertoár pro choreografii 4 Z 2
107TSP2 Tanec s partnerem 2 Z 2
107VC2 Výběrová přednáška z dějin tance C 2 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy B (Mg) - povinný výběr 3
výběr ze skupiny Výběrový praktický taneční kurz A (Mg) - povinný výběr 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Choreografie (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 62

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107CHSE7 Choreografický seminář 7 Z 4
107CHRE3 Choreografie a režie 3 Z 4
107PDPR3 Příprava diplomové práce 3 Z 15
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Výběrový praktický taneční kurz A (Mg) - povinný výběr 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Choreografie (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107CHSE8 Choreografický seminář 8 Z 4
107CHRE4 Choreografie a režie 4 ZK 4
107PDPR4 Příprava diplomové práce 4 Z 15
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Výběrový praktický taneční kurz A (Mg) - povinný výběr 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Choreografie (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 14
Celkem kreditů za ročník 60