Zjednodušený studijní plán Obor Choreografie (Mg)

Katedra tance

Studijní obor: Choreografie
Studijní program: Taneční umění

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 65

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107CHSE7 Choreografický seminář 7 Z 4
107CHRE3 Choreografie a režie 3 Z 4
107PDPR3 Příprava diplomové práce 3 Z 15
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Výběrový praktický taneční kurz A (Mg) - povinný výběr 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Choreografie (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107CHSE8 Choreografický seminář 8 Z 4
107CHRE4 Choreografie a režie 4 ZK 4
107PDPR4 Příprava diplomové práce 4 Z 15
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Výběrový praktický taneční kurz A (Mg) - povinný výběr 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Choreografie (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 14
Celkem kreditů za ročník 60