Choreografie a režie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHRE1 zápočet 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Dramaturgická volba námětu vhodného pro taneční - baletní inscenaci. Inspirace hudebním, nebo literárním obsahem. Rozdíl v přípravě režijní koncepce libreta abstraktního baletu a dějové taneční inscenace. Organizační příprava a vypracování bodového scénáře, časového rozvrhu (dramaturgická vyváženost a dramatičnost inscenace). Bodový scénář je projevem profesionality choreografa. Bodový scénář s časovým rozvrhem je zejména důležitý pro hudebního skladatele, který má komponovat původní tanečně dramatickou inscenaci. Ale i další spolupracovníci jej uvítají: scénograf získá představu o jevištních proměnách scény, kostýmní výtvarník dostane informaci o celkové atmosféře a dobovém situování díla a o náročnosti převleků, light designer si udělá představu o světelných atmosférách, jevištního mistra zase bodový scénář informuje o náročnosti jevištních proměn, atd. Takto profesionálně připravený titul na studentovo zvolené téma, bude jevištně realizováno na konci druhého semestru.

Výsledky učení

Výběr a dotváření tématu, či libreta. Výběr hudby. Organizační příprava tanečního projektu. Předmět poskytuje vodítko a pedagogické rady choreografa z praxe při samostatném vytváření rozlehlejších či závažnějších divadelně tanečních inscenacích se zvláštním přihlédnutím k režijní, dramaturgické a organizační stránce. Realizace bodového scénáře připravované inscenace.

Předpoklady a další požadavky

Uchazeč o studium musí být absolventem bakalářského studia choreografie taneční katedry HAMU, nebo školy adekvátního zaměření.

Literatura

Blom, Chaplin :The intimate act of choreography, 1989.

Ellfeldt, Lois : A Primer for Choreographers, Waveland Press 1998.

Mlíkovská, Jiřina : Choreografické etudy, Praha 1964.

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracování semestrální práce a její prezentace.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů