Choreografie a režie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHRE1 Z 4 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan KODET

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výběr a dotváření tématu, či libreta. Výběr hudby. Organizační příprava tanečního projektu. Předmět poskytuje vodítko a pedagogické rady choreografa z praxe při samostatném vytváření rozlehlejších či závažnějších divadelně tanečních inscenacích se zvláštním přihlédnutím k režijní, dramaturgické a organizační stránce. Realizace bodového scénáře připravované inscenace.

Forma studia

Přednáška, seminář, cvičení

Předpoklady a další požadavky

Uchazeč o studium musí být absolventem bakalářského studia choreografie taneční katedry HAMU, nebo školy adekvátního zaměření.

Obsah kurzu

Dramaturgická volba námětu vhodného pro taneční - baletní inscenaci. Inspirace hudebním, nebo literárním obsahem. Rozdíl v přípravě režijní koncepce libreta abstraktního baletu a dějové taneční inscenace. Organizační příprava a vypracování bodového scénáře, časového rozvrhu (dramaturgická vyváženost a dramatičnost inscenace). Bodový scénář je projevem profesionality choreografa. Bodový scénář s časovým rozvrhem je zejména důležitý pro hudebního skladatele, který má komponovat původní tanečně dramatickou inscenaci. Ale i další spolupracovníci jej uvítají: scénograf získá představu o jevištních proměnách scény, kostýmní výtvarník dostane informaci o celkové atmosféře a dobovém situování díla a o náročnosti převleků, light designer si udělá představu o světelných atmosférách, jevištního mistra zase bodový scénář informuje o náročnosti jevištních proměn, atd. Takto profesionálně připravený titul na studentovo zvolené téma, bude jevištně realizováno na konci druhého semestru.

Doporučená nebo povinná literatura

Blom, Chaplin :The intimate act of choreography, 1989.

Ellfeldt, Lois : A Primer for Choreographers, Waveland Press 1998.

Mlíkovská, Jiřina : Choreografické etudy, Praha 1964.

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracování semestrální práce a její prezentace.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost H1041
černý sál

(Hartigovský palác)
KODET J.
16:00–17:30
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 16:00–17:30 Jan KODET černý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů