Choreografie a režie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHRE2 ZK 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výběr a dotváření tématu či libreta tv baletu. Spolupráce s tv režisérem. Organizační příprava tanečního tv projektu.Předmět poskytuje vodítko a pedagogické rady choreografa z praxe při samostatném vytváření a snímání tv.projektu tanečního divadla filmovou, nebo televizní technikou, či tanečních video klipů se zvláštním přihlédnutím k režijní, dramaturgické a organizační stránce.

Forma studia

Přednáška, seminář, cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Uchazeč o studium musí být absolventem bakalářského studia choreografie taneční katedry HAMU, nebo školy adekvátního zaměření.

Obsah kurzu

Dramaturgická volba tanečního námětu vhodného pro snímání v televizi, nebo filmu. Organizační příprava - vypracování scénáře tv.projektu tanečního divadla, časového rozvrhu (dramaturgická vyváženost a dramatičnost inscenace). TV bodový scénář s časovým rozvrhem je zejména důležitý pro produkci, režiséra, ale i další spolupracovníky: scénografa a kostýmního výtvarníka. Konzultace s TV režisérem, s dramaturgem, který má event. pořad zařadit, s produkcí o financování projektu, s výtvarníky dekorací a kostýmů o situování příběhu, volba interiérů a exteriérů, s kameramanem o způsobu snímání a nasvícení TV baletu, atd. Ideální by byla účast studenta choreografie s vlastním TV projektem tanečního divadla, realizovaný ve spolupráci s katedrou skladby HAMU a s režisérem, kameramanem a produkcí FAMU. Motivace: nejúspěšnější projekt by byl přihlášen na TV festival Zlatá Praha a na Video Danse Festival ve Francii. V nejhorším případě choreografický projekt natočí studenti FAMU video kamerou.

Doporučená nebo povinná literatura

Lois Ellfeldt : A Primer for Choreographers, Waveland Press 1998

Jiřina Mlíkovská : Choreografické etudy, Praha 1964

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracování semestrální práce a její prezentace.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů