Choreografie a režie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHRE2 zkouška 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Jan KODET

Obsah

Dramaturgická volba tanečního námětu vhodného pro snímání v televizi, nebo filmu. Organizační příprava - vypracování scénáře tv.projektu tanečního divadla, časového rozvrhu (dramaturgická vyváženost a dramatičnost inscenace). TV bodový scénář s časovým rozvrhem je zejména důležitý pro produkci, režiséra, ale i další spolupracovníky: scénografa a kostýmního výtvarníka. Konzultace s TV režisérem, s dramaturgem, který má event. pořad zařadit, s produkcí o financování projektu, s výtvarníky dekorací a kostýmů o situování příběhu, volba interiérů a exteriérů, s kameramanem o způsobu snímání a nasvícení TV baletu, atd. Ideální by byla účast studenta choreografie s vlastním TV projektem tanečního divadla, realizovaný ve spolupráci s katedrou skladby HAMU a s režisérem, kameramanem a produkcí FAMU. Motivace: nejúspěšnější projekt by byl přihlášen na TV festival Zlatá Praha a na Video Danse Festival ve Francii. V nejhorším případě choreografický projekt natočí studenti FAMU video kamerou.

Výsledky učení

Výběr a dotváření tématu či libreta tv baletu. Spolupráce s tv režisérem. Organizační příprava tanečního tv projektu.Předmět poskytuje vodítko a pedagogické rady choreografa z praxe při samostatném vytváření a snímání tv.projektu tanečního divadla filmovou, nebo televizní technikou, či tanečních video klipů se zvláštním přihlédnutím k režijní, dramaturgické a organizační stránce.

Předpoklady a další požadavky

Uchazeč o studium musí být absolventem bakalářského studia choreografie taneční katedry HAMU, nebo školy adekvátního zaměření.

Literatura

Lois Ellfeldt : A Primer for Choreographers, Waveland Press 1998

Jiřina Mlíkovská : Choreografické etudy, Praha 1964

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracování semestrální práce a její prezentace.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů