Repertoár pro choreografii 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107RCH4 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Shrnutí a hodnocení vývoje moderního tance na našich scénách: přehled probrané látky v souvislostech se světovým tanečním děním,.současné trendy a pohybové divadlo

Forma studia

Přednáška, rozbor záznamu na médiích, cvičení,návštěva souvisejících představení, aktivní sledování vývoje tance u nás i v zahraničí

Předpoklady a další požadavky

Velmi dobré praktické zvládnutí tanečních technik, schopnost učení tanečních vazeb podle záznamu, značná pohybová paměť

Obsah kurzu

Shrnutí a hodnocení vývoje moderního tance na našich scénách: přehled probrané látky

Tvorba světových choreografů v období 80.a 90.let 20.století a jejich vztah k české taneční scéně

R.Horta, M.Ek, W.Forsythe, N.Duato, O.Naharin, P.Bausch

Doporučená nebo povinná literatura

Taneční listy

Dance international

Videozáznamy ze soukromých archivů:záznamy z představení Vysokoškolského uměleckého souboru,Tanečního centra Praha,Národního divadla,televizní dokumenty o současném tanečním umění

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách a cvičeních a splnění zadaných písemných rozborů

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu:

nastudování a prezentace choreografické ukázky

Webová stránka předmětu

není

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů