Choreografický seminář 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHSE8 Z 4 2T česky letní

Garant předmětu

Lucie HOLÁNKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HOLÁNKOVÁ, Jan KODET

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je rozvíjet choreografické zkušensoti posluchačů prostřednictvím různorodých choreografických úkolů. V jejich rámci se řeší otázky vztahu tance a každodenního pohybového projevu, stylizace pohybu, vztahu tance a hudby (zvuku), tance a výtvarného umění atd. Důraz spočívá na vlastní tvůrčí aktivitě studentů.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Znalost základů kompozice,schopnost vytvořit pohybový motav na zadanou hudbu v reálném čase, zkušenost práce s interpretem i více interprety, pravidelná přítomnost na hodinách

Obsah kurzu

Program vede k vytváření choreografických etud inspirovaných literárním textem- básní, grafickou básní, krátkou povídkou, koláž vytvořená z textu apod. (např. básně Ch.Morgensterna, I. Wernische, J.Koláře apod.) Studenti hledají adekvátní výrazové a pohybové prostředky a zapojují poznatky získané v předchozím semestru.

Doporučená nebo povinná literatura

Humphrey, Doris: The Art of Making Dances, 1959.

Praagh, Peggy van; Brinson, Peter: Choreographic Art, 1963.

Kröschlová, Jarmila: Výrazový tanec, Praha 1964.

Mlíkovská, Jiřina: Choreografické etudy, Praha 1964.

Mlíkovská, Jiřina: Vybrané kapitoly z choreografie, Praha 1990.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích

Podmínka úspěšného ukončení předmětu:

vytvoření pohybové studie na zadané téma

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost H1041
černý sál

(Hartigovský palác)
KODET J.
17:45–19:15
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 17:45–19:15 Jan KODET černý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů