Choreografie a režie 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHRE3 zápočet 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Definitivní výběr titulu v diskusi s pedagogem a dokončení případných hudebně dramaturgických úprav. Vypracování konečného režijního a choreografického bodového scénáře. Příprava výtvarné koncepce, plánu zkoušek, zajištění interpretů a zkušeben. Seznámení se s autorsko právní problematikou.

Výsledky učení

Závěrečná organizační příprava absolventského choreografického magisterského projektu. Předmět se zabývá všemi nejdůležitějšími aspekty scénické realizace tanečního projektu - dramturgií, režií a celkovou vyvážeností i atraktivností choreografie . Předmět rozvíjí dosavadní poznatky o problematiku managementu tanečního představení.

Předpoklady a další požadavky

Uchazeč o studium musí být absolventem bakalářského studia choreografie taneční katedry HAMU, nebo školy adekvátního zaměření.

Literatura

Partitury nebo klavírní výtahy uvedených titulů tanečního divadla

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracování semestrální práce a její prezentece.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů