Choreografický seminář 5

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHS5 Z 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Lucie HOLÁNKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HOLÁNKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je rozvíjet choreografické zkušensoti posluchačů prostřednictvím různorodých choreografických úkolů. V jejich rámci se řeší otázky vztahu tance a každodenního pohybového projevu, stylizace pohybu, vztahu tance a hudby (zvuku), tance a výtvarného umění atd. Důraz spočívá na vlastní tvůrčí aktivitě studentů.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Znalost základů kompozice,schopnost vytvořit pohybový motav na zadanou hudbu v reálném čase, zkušenost práce s interpretem i více interprety, pravidelná přítomnost na hodinách

Obsah kurzu

V tomto semestru se choreografický seminář zaměřuje na rozvíjení schopností záměrné choreografické práce s pohybovým materiálem a na uplatnění improvizačních metod v choreoghrafii. Tématické okruhy se týkají oblastí: improvizace jako součást choreografie, od improvizace k fixovanému pohybovému materiálu, restrukturalizace pohybu, kontrast a pohybová artikulace.

Doporučená nebo povinná literatura

Humphrey, Doris: The Art of Making Dances, 1959.

Praagh, Peggy van; Brinson, peter: Choreographic Art, 1963.

Kröschlová, Jarmila: Výrazový tanec, Praha 1964.

Mlíkovská, Jiřina: Choreografické etudy, Praha 1964.

Mlíkovská, Jiřina: Vybrané kapitoly z choreografie, Praha 1990.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích

vytvoření pohybové studie na zadané téma

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů