Choreografický seminář 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHS5 Z 4 2T česky zimní

Garant předmětu

Lucie HOLÁNKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HOLÁNKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je rozvíjet choreografické zkušensoti posluchačů prostřednictvím různorodých choreografických úkolů. V jejich rámci se řeší otázky vztahu tance a každodenního pohybového projevu, stylizace pohybu, vztahu tance a hudby (zvuku), tance a výtvarného umění atd. Důraz spočívá na vlastní tvůrčí aktivitě studentů.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Znalost základů kompozice,schopnost vytvořit pohybový motav na zadanou hudbu v reálném čase, zkušenost práce s interpretem i více interprety, pravidelná přítomnost na hodinách

Obsah kurzu

V tomto semestru se choreografický seminář zaměřuje na rozvíjení schopností záměrné choreografické práce s pohybovým materiálem a na uplatnění improvizačních metod v choreoghrafii. Tématické okruhy se týkají oblastí: improvizace jako součást choreografie, od improvizace k fixovanému pohybovému materiálu, restrukturalizace pohybu, kontrast a pohybová artikulace.

Doporučená nebo povinná literatura

Humphrey, Doris: The Art of Making Dances, 1959.

Praagh, Peggy van; Brinson, peter: Choreographic Art, 1963.

Kröschlová, Jarmila: Výrazový tanec, Praha 1964.

Mlíkovská, Jiřina: Choreografické etudy, Praha 1964.

Mlíkovská, Jiřina: Vybrané kapitoly z choreografie, Praha 1990.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích

vytvoření pohybové studie na zadané téma

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů