Choreografie a režie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHRE4 ZK 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Závěrečná organizační příprava absolventského choreografického magisterského projektu. Předmět navazuje na dosavadní poznatky získané za celé studium a věnuje pozornost zejména organizačním problémům závěrečné přípravy absolventského představení magisterského studia.

Forma studia

Přednáška, seminář, cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Uchazeč o studium musí být absolventem bakalářského studia choreografie taneční katedry HAMU, nebo školy adekvátního zaměření.

Obsah kurzu

Vlastní studium absolventské inscenace. Pečlivé pedagogické sledování uměleckého a choreografického vývoje absolventské práce a zaujatá kritická diskuse se studentem na dané téma. Pedagogická pomoc a rada při posledních fázích inscenace před premiérou: kostýmní, dekorační, světelná a technická zkouška, v případě živého hudebního doprovodu, zkoušky s hudebním tělesem.Zvládnutí organizačních a manažerských záležitostí : vyřízení finančních pohledávek, organizace pozvánek, vylepení plakátů, ev.tisková konference, tv. šot,pozvánky na premiéru atd. Pedagog má na starosti dobrý start choreografického novice a tím mu usnadnit vstup do náročné reality.

Doporučená nebo povinná literatura

Videozáznamy tanečních filmů: soubor DV8, Jiří Kylián, Mats Ek, Victorie Marks, Wim Vandekeybus.

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracování semestrální práce a její jevištní prezentace.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů