Choreografie a režie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHRE4 zkouška 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Vlastní studium absolventské inscenace. Pečlivé pedagogické sledování uměleckého a choreografického vývoje absolventské práce a zaujatá kritická diskuse se studentem na dané téma. Pedagogická pomoc a rada při posledních fázích inscenace před premiérou: kostýmní, dekorační, světelná a technická zkouška, v případě živého hudebního doprovodu, zkoušky s hudebním tělesem.Zvládnutí organizačních a manažerských záležitostí : vyřízení finančních pohledávek, organizace pozvánek, vylepení plakátů, ev.tisková konference, tv. šot,pozvánky na premiéru atd. Pedagog má na starosti dobrý start choreografického novice a tím mu usnadnit vstup do náročné reality.

Výsledky učení

Závěrečná organizační příprava absolventského choreografického magisterského projektu. Předmět navazuje na dosavadní poznatky získané za celé studium a věnuje pozornost zejména organizačním problémům závěrečné přípravy absolventského představení magisterského studia.

Předpoklady a další požadavky

Uchazeč o studium musí být absolventem bakalářského studia choreografie taneční katedry HAMU, nebo školy adekvátního zaměření.

Literatura

Videozáznamy tanečních filmů: soubor DV8, Jiří Kylián, Mats Ek, Victorie Marks, Wim Vandekeybus.

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracování semestrální práce a její jevištní prezentace.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů