Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Pedagogika tance (Bc) – 3. ročník

Studijní program: Taneční umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Metodika zvolené specializace (Bc) - výběr Z 4 2+2/T ZK 4 2+2/T
Minimální počet kreditů za semestr 4 4
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Pedagogická psychologie II 107PPII1 Z 2 2T 107PPII2 ZK 2 2T
Příprava bakalářské práce 107PBP1 Z 2 107PBP2 Z 2
Tanec s partnerem 107TSP1 Z 2 2T 107TSP2 Z 2 2T
Videoseminář 107VS1 Z 2 2T 107VS2 Z 2 2T
Základy choreografie pro pedagogiku a taneční vědu 107CHX1 Z 2 2T 107CHX2 Z 2 2T
Základy taneční estetiky 107ZTE1 Z 2 2T 107ZTE2 ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Povinně volitelné předměty
Technika zvolené specializace (Bc) - povinný výběr Z 2 2/T Z 2 2/T
Výběrová metodika (Bc) - povinný výběr Z 3 1+1/T ZK 3 1+1/T
Pedagogický seminář (Bc) - povinný výběr Z 3 1/T Z 3 1/T
Výběrová přednáška z dějin tance I (Bc) - povinný výběr Z 2 2/T ZK 2 2/T
Technika k výběrové metodice (Bc) - povinný výběr Z 2 2/T ZK 2 2/T
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Bc) - výběr
Pohybová a relaxační výchova - výběr
Tělesná výchova - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 28 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Technika k výběrové metodice (Bc) - povinný výběr [107TVM-B]

Z této skupiny musí být zapsané jiné předměty, než jsou zapsané ve skupině Technika zvolené specializace

Výběrová metodika (Bc) - povinný výběr [107VM-B]

Předměty lze zapsat opakově několikrát během studia

Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr [702CJB]

Studium cizího jazyka musí být zakončeno zkouškou na úrovni B1 nebo vyšší.

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.