Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Pedagogika tance (Bc) – 2. ročník

Studijní program: Taneční umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Přehled dějin baletu v Čechách 107PDB1 Z 3 2T 107PDB2 ZK 3 2T
Metodika zvolené specializace (Bc) - výběr Z 4 1+1/T ZK 4 1+1/T
Minimální počet kreditů za semestr 7 7
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny hudby 20. století 107DHD1 Z 3 1+1/T 107DHD2 ZK 3 1+1/T
Dějiny umění pro taneční obory 107DUT1 Z 1 2T 107DUT2 ZK 1 2T
Trénink klasického tance 107TKT1 Z 2 2T 107TKT2 Z 2 2T
Trénink lidového tance 107TLT1 Z 2 2T 107TLT2 Z 2 2T
Trénink současného tance 107TST1 Z 2 2T 107TST2 Z 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 10 10
Povinně volitelné předměty
Technika zvolené specializace (Bc) - povinný výběr Z 2 2/T Z 2 2/T
Výběrová metodika (Bc) - povinný výběr Z 3 1+1/T ZK 3 1+1/T
Pedagogický seminář (Bc) - povinný výběr Z 3 2/T Z 3 2/T
Technika k výběrové metodice (Bc) - povinný výběr Z 2 2/T ZK 2 2/T
Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr Z 1 2T ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 11 12
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Bc) - výběr
Pohybová a relaxační výchova - výběr
Tělesná výchova - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 28 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Technika k výběrové metodice (Bc) - povinný výběr [107TVM-B]

Z této skupiny musí být zapsané jiné předměty, než jsou zapsané ve skupině Technika zvolené specializace

Výběrová metodika (Bc) - povinný výběr [107VM-B]

Předměty lze zapsat opakově několikrát během studia

Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr [702CJB]

Splnění této skupiny předmětů se týká pouze studentů, kteří zahájili své studium před ak. rokem 2018/2019.

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.