Tisk studijního plánu

Studijní plán Dramaturgie alternativního a loutkového divadla (M.A.)

Studijní obor: Dramaturgie alternativního a loutkového divadla
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
204DTD* Dramaturgická tvorba
ZK-3-1T
ZK-3-1T
ZK-3-1T
ZK-3-1T
12
204ITD* Inscenační tvorba
ZK-20-12T
ZK-20-12T
ZK-20-12T
ZK-20-12T
80
204IPD* Inscenační praxe
ZK-1-4T
ZK-1-4T
ZK-1-4T
ZK-1-4T
4
204HST* Hledání stylu
Z-1-3T
ZK-2-3T
Z-1-3T
ZK-2-3T
6
Minimální počet kreditů 102
Povinné předměty
204MGS* Magisterský seminář
Z-1-1T
Z-1-1T
2
204PVD* Paralely výtvarného umění a divadla
Z-1-3T
ZK-2-3T
3
Minimální počet kreditů 5
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
204ADM4 Volitelné předměty oborové
0
200JZM Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 113
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 7
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů