Hledání stylu 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204HST4 zkouška 2 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 19 až 29 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Obsahem semináře je analýza nejrůznějších alternativních divadelních přístupů, disciplin a směrů v souvislosti s magisterskými uměleckými projekty studentů. Jde o pokročilé setkávání všech studentů magisterského stupně skrze výukové programy s jejich vedoucími pedagogy. Vychází se z osobního zaměření každého studenta, který vždy představuje svůj projekt a uvádí ho, za použití audio, foto i video ukázek, do evropského i světového divadelního kontextu. Následuje diskuse všech ostatních studentů i pedagogů, kteří ve vzájemném dialogu hledají jedinečnosti a osobitosti každého budoucího umělce a jeho možnou profilaci.

Výsledky učení

Předmět rozvíjí vlastní studentovu kreativitu, hledá nová řešení ve vazbě na co největší znalost dosavadních experimentů, prohlubuje vědomostní znalosti a psychosomatické dovednosti v oblastech alternativního a loutkového divadla, v nichž se všechny složky rovnoprávně uplatňují a hierarchizují podle akcentu a významu komunikativního sdělení v pevném řádu inscenace.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Klíma a kol: Divadlo a interakce I-IV

Lehman: Postdramatické divadlo

Adámek Jiří: Theatre musical

Cihlář Ondřej: Nový cirkus

Václavová Denisa a Žižka Tomáš: Site specific

Hans-Thies Lehmann: Postdramatické divadlo

Eugenio Barba, Nicolas Savarese: Slovník divadelní antropologie

Denisa Václavová, Tomáš Žižka: Site specifik

Tendence v současném myšlení o divadle - sborník, Ad honorem prof. PhDr. Ivo Osolsobě

Anne Bogart, Tina Landau: Úhly pohledu

Arnold Aronson: Pohled do propasti

Henryk Jurkowski: Proměny ikonosféry

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a známky jsou uděleny na základě úspěšného pohovoru před komisí, složenou z pedagogů ročníku, na konci každého semestru.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů